beckers-lindblomma805-paint-the-outdoor-chair-sweden-2

Vårt miljöarbete

Visste du att vi som första färgtillverkare fick våra produkter miljömärkta med Svanen? Vi var tidigt ute med att satsa på en hållbar färgtillverkning och idag är merparten av våra produkter vattenbaserade. Något som är bra för både miljön och för dig som ska måla.  Men vårt miljöarbete sträcker sig längre än så.

Våra hållbarhetslöften:

• Vi ska fortsätta utveckla vår produktportfölj mot maximal prestanda och med minimal miljöpåverkan.
• Med fortsatt utveckling av våra produkter och professionella tjänster strävar vi efter att förbättra och skydda luftkvaliteten.
• Vi ska bli ännu mer resurseffektiva med fokus på kvalitet, säkerhet och beständighet 
• Vi ska fortsätta vara en ansvarstagande och aktiv part i alla de sammanhang där vi verkar.

Miljömärkningar


Svenenmärket

Svanen

Svanenmärkta produkter tillhör de minst miljöbelastande inom sitt område. De uppfyller stränga krav som ställs ur ett livscykelperspektiv. Till exempel ställs krav på råvara, tillverkning, slutprodukt, funktion, användning och avfall. 

Här är några av kraven som ställs på inomhusfärg:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.
- Låga halter av VOC (flyktiga organiska ämnen till inomhusluften).
- Deklaration för varje råvara och recept.
- Titandioxid - krav på hur den framställs
- Krav på täckförmåga och andra kvalitetsegenskaper

Svanens krav i sin helhet för Inomhusfärg finns här 

Här är några av kraven som ställs på utomhusfärg:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.  
- Deklaration för varje råvara och recept
- Väderbeständighet (flagning, sprickor, blåsor, kulörförändring, glansförlust och allmänt utseende)
- Beväxning
- Tillverkningen

Svanens krav i sin helhet för utomhusfärg finns här 

Här är några av kraven som ställs på spackel:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier
- Deklaration för varje råvara och recept
- Fyllnadsförmåga
- Tillverkningen


Husbyggnation eller renovering

För att få användas i Svanen-märkta byggnader och vid renovering behöver byggmaterial vara fria från flera oönskade ämnen. Alla tillåtna byggmaterial är registrerade och listade i Svanens materialportal för hus, och där ligger såklart alla Beckers Svanen-märkta produkter med.

Svanens krav i sin helhet för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor finns här.

Astma_allergi_rek

Astma- och Allergiförbundet

Astma och Allergiförbundets granskning av färg tar sikte på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som kan uppstå på grund av emissioner från färg.

Några av kraven som Astma- och Allergiförbundet ställer är:
Receptgranskning. Förbundets experter granskar recepturen.
Emissionsanalys 14 dagar efter målning av certifierat och oberoende laboratorium.
Information om ingående allergiframkallande ämnen
Rekommendationen gäller inte vid målningen. Den gäller 2 veckor efter målning. 

Kraven i sin helhet finns här, och Beckers alla rekommenderade produkter kan du söka fram här.   

BETA och BASTA

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

BASTA – Systemets högsta kravnivå på kemiskt innehåll som begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen. Kraven finns definierade i systemets BASTA-kriterier
BETA – Systemets baskrav på kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen. Kraven finns definierade i systemets BETA-kriterier.

Endast byggprodukter som klarar kraven får registreras i databasen, som är fritt tillgänglig på www.bastaonline.se. Där finns också kraven på kemiskt innehåll beskrivna i detalj.

Majoriteten av Beckers produkter är registrerade i BASTAs databas.

Sju argument för vattenburen färg

Lösningsmedlet är enda skillnaden

Lösningsmedel är det som bär bindemedel och pigment i en färg och gör den målningsbar. I en vattenburen färg är det just vatten, att jämföra med en lösningsmedelsburen färg där det är exempelvis lacknafta.

När den uppmålade färgen torkar dunstar lösningsmedlet bort. Färgskiktets kvalitet och därmed slutresultatet blir detsamma, oavsett om färgen innehåller lacknafta eller vatten. Skillnaden är att vattenburen färg är bättre för miljön och den som jobbar med färgen. Dagens vattenburna färger har utvecklats enligt den senaste forskningen och håller mycket hög kvalitet.

Skonsamt för miljön

Varje år målas cirka 200 000 småhus i Sverige. Det går åt cirka 50 liter färg för att måla ett normalstort hus utvändigt. 50 liter vattenburen färg innehåller ingen lacknafta medan 50 liter lösningsmedelsburen färg innehåller cirka 18 liter lacknafta. Lacknaftan kommer från fossila källor, dvs den är ingen förnybar resurs. Den bidrar till att det bildas marknära ozon, som är en av de luftföroreningar som påverkar växter och djur. Ozon bidrar till växthuseffekten både därför att den är en klimatgas och för att den sänker skogens förmåga att ta upp koldioxid.

Enklare och mer miljövänligt att rengöra

En vattenburen färg kan rengöras med vatten, till skillnad mot en lacknaftabaserad som rengörs med lacknafta eller liknande. Börja med att torka av penseln på ett papper, en tidning eller trasa. Skölj sedan pensel i en burk med vatten. Låt vattnet dunsta och lämna de torkade färgresterna vid återvinningscentralens plats för farligt avfall. Alternativt lämnar du in burken med tvättvattnet.

Ger en bättre arbetsmiljö

Vattenburen färg luktar väldigt lite jämfört med lösningsmedelsburen färg. Det gör att arbetsmiljön blir bättre. Lösningsmedlen irriterar dessutom ofta andningsorganen, och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

Små barn och gravida

Vattenburna och lågemitterande färger innebär i regel ingen risk för gravida eller små barn, så länge instruktionen på produkten följs. Lacker, färger och sprayer med organiska lösningsmedel som lacknafta ska däremot inte användas i rum där små barn eller gravida samtidigt vistas.

Ger ett hållbart resultat

Beckers vattenbaserade premiumprodukter ger ett mycket hållbart resultat. Med noggrant genomfört grundarbete håller till exempel en träfasad målad med Beckers upp till 15 år.

Kan målas på lösningsmedelsburen färg

I de flesta fall går det att måla om med en modern, vattenbaserad färg även om fasaden tidigare är målad med en lösningsmedelsbaserad produkt.

Har du frågor?

Vår kundservice är experter på färg och målning. Fråga oss vad du vill – inga frågor är för lätta eller svåra.