Epx-V Golvfärg Komp A

Epx-V Golvfärg

Epx-V Golvfärg Komp A

Epx-V Golvfärg Komp A

Epx-V Golvfärg

Tröttnat på den grå och trista färgen på betongen? Måla om den med EPX-V Golvfärg. Beckers EPX-V Golvfärg är en blank 2-komponent epoxifärg som används för ny- och ommålning av betonggolv som utsätts för kemiska och mekaniska påfrestningar, till exempel industri-, lager-, garage- och våtrumsgolv. EPX-V Golvfärg Komponent A används ihop med härdare EPX-V Golvfärg Komponent B. 

  • Ger en tålig yta
  • Står emot kemiska och mekaniska påfrestningar
  • Speciellt anpassad för industri, lager, garage och våtutrymmen
Beräkna färgmängd
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

7 - 10 m²/l


Glans

Blank


Verktyg

pensel, roller


Målningstemperatur

Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Paintable after 6(h).


Bindemedel

Amine


VOC

Limit value (Cat A/j): 140 g/l (2010). Product VOC < 140 g/l.

Förberedelse av ytor

BETONGGOLV: Nya betonggolv bör vara 1 månad gamla, yttorra och fria från fett, damm och lösa partiklar. Betongen får inte vara utsatt för tillskjutande fukt eller vattentryck och ska ha en relativ fuktighet under 85% Kontrollera golvet med fuktmätare eller plastfilm. Eventuell cementhud avlägsnas med maskinslipning, fräsning eller betning med saltsyra. Vid betning blanda 1 del saltsyra med 4 delar vatten. Låt lösningen verka i 15 minuter. Skölj noga av lösningen med ljummet vatten och låt golvet torka. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Det gamla färgskiktet måste vara väl förankrat i underlaget. Fett, olja och dyl. avlägsnas. Blanka ytor mattslipas. Vid misstanke om dålig vidhäftning grunda ytorna med EPX-V Primer.


Måla

Blanda EPX-V Golvfärg Komp. A med härdare EPX-V Golvfärg Komp. B förtunnad med max 10% vatten. Dela inte förpackningarna. Blanda mycket väl i ca 2 minuter, gärna med en lågvarvig borrmaskin. Bristfällig omrörning eller felaktigt blandningsförhållande kan orsaka dålig härdning och försämrat färgskikt. Efter tillsatt härdare har produkten 1 timmes brukstid, pot-life, och är därefter obrukbar. Måla golvet 1 eller 2 gånger. För bästa vidhäftning mellan skikten, måla nästa skikt inom ca 24 timmar.


När du målat klart


Skötselråd

Var försiktig med det nymålade golvet. Normalt kan golvet användas efter 1–2 dygn. Vid tyngre belastning på golvet är det en fördel att vänta ca 1 vecka, då färgen först efter denna tid erhåller maximal hårdhet. Tidsuppgifterna är för normal temperatur och fuktighet på målningsobjektet (23 grader och 50% RF). Normal rengöring: Till den dagliga rengöringen av golvet rekommenderas dammsugning eller våttorkning med väl urvriden trasa. Rengöringsmedlet ska motsvara allrengöringsmedel som inte innehåller vax. Kompletterande behandling: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann tvättning och nermattning av blanka ytor med slippapper. Vid dålig vidhäftning till hårda blanka ytor eller tidigare EPX målade golv använd EPX-V Primer.


Viktigt

EPOXIPRODUKT Endast för yrkesmässigt bruk. Arbetsmiljöverkets gällande författning Härdplaster skall följas. Se varningstext på burken. Se även varningstext gällande EPX-V Golvfärg Komponent B. Under målning och härdning bör golvets yttemperatur ej vara lägre än +10°C. Vid lägre temperatur förlängs torktiden. Brukstid (pot-life): Blandningen skall förbrukas inom ca 1 timme vid +23°C, därefter är blandningen obrukbar. Rengör ej verktyg, kasta dessa efter användning. Rengöring av verktyg kan innebära hudkontakt vilket skall undvikas. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör