Impregneringsolja

Impregneringsolja

Basta
Impregneringsolja

Impregneringsolja

Impregneringsolja

Produkten är utgången, ersätts av Primex Grundolja. Vårda träet innan du målar det. Beckers Impregneringsolja är en flytande impregnerande grundolja som används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Impregneringsoljan tränger in i träfibrerna vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt. Genom att använda Impregneringsolja blir träet dessutom skyddat från röta och blånadsangrepp

  • Skydd mot röta och blånadsangrepp
  • Skyddar mot vattenupptagning och ger minskad risk för sprickbildning
  • Håller träet i gott skick längre
Beräkna färgmängd
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

Ca 5 m²/liter (motsvarar 180-220ml/m²) beroende på underlagets sugning


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Paintable after 0.50(h).


Bindemedel

Olja


VOC

Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg och grånat, poröst trä. Se till att underlaget är torrt.


Måla

Applicera Beckers Impregneringsolja flödigt så länge träet suger. Används framför allt på ändträ, skarvar och knutpunkter på fasader, staket, fönster etc. Eventuellt överskott av Beckers Impregneringsolja som inte sugits in i träet inom ca 30 minuter, eller innan ytan torkat till, torkas bort med luddfri trasa. Behandlat trä kan övermålas efter ca 30 minuter med vattenburna färger och efter 6-8 timmar med lösningsmedelsburna färger.


När du målat klart


Skötselråd


Viktigt

Rör om väl före användning. Appliceras med pensel, även doppning av ändträ. Beckers Impregneringsolja ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor. Behandlat trä skall alltid övermålas. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Tänk på att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter avslutat arbete. Reg. nr. 5090 Innehåller vätska. Innehåller IPBC och propikonazol. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Förvaras väl tillsluten och frostfritt. Batch nr: se tryckt nr på burken. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

No datasheets available
Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör