Takfärg inomhus

i
Välj färg utifrån vilken yta du ska måla. Olika ytor, såsom golv, tak och vägg, kräver färger med olika egenskaper. Vi har färger för alla sorters ytor, inomhus och utomhus.
i
Välj färg utifrån vilket underlag ytan har. Är det betong eller kanske spånskivor du ska måla om? Beroende på vilket underlag du ska måla kan färgvalet vara avgörande för slutresultatet.
Symfoni Takfärg

Symfoni Takfärg

 • Helmatt
 • Vatten
Elegant Takfärg

Elegant Takfärg

 • Helmatt
 • Vatten
Takfärg

Takfärg

 • Helmatt
 • Vatten
Lätt Tak

Lätt Tak

 • Helmatt
 • Vatten
Beckerplast 3

Beckerplast 3

 • Helmatt
 • Vatten
Mood Perfect Ceiling

Mood Perfect Ceiling

 • Helmatt
 • Vatten