Kivisil Fasadfärg

Kivisil Beckers

Beta
Kivisil Fasadfärg

Kivisil Fasadfärg

Kivisil Beckers

Kivisil Fasadfärg är en vattenburen silikonhartsfärg anpassad för betong, puts och liknande ytor utomhus. Färgen har mycket goda diffusionsegenskaper.

Beräkna färgmängd
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 6 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas när byggfukten försvunnit. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex sandblästring alternativt med vattenblästring för bästa vidhäftning samt för att få bort cementhud. Nya murade eller putsade ytor behandlas tidigast efter 1-2 månaders härdning. På nyfabricerade hårda betongytor används Mineralgrund för att få bra vidhäftning. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Rengöringsmetod väljs enligt underlagets styrka och färgtyp. Efter rengöring avlägsna flagnande färg. Ta bort svagt bundna partier. Öppna upp sprickor och laga med lämpligt reparationsbruk, det vill säga ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. GRUNDNING: Grunda omålade eller tidigare målade porösa, stoftiga ytor med Mineralgrund. Alternativt kan Primer Gel blandas direkt i täckfärgen i förhållandet 1:9 vid målning av första färgskiktet. Rådgör med din handlare vilken grund du ska välja.


Måla

MÅLNING: Målning påbörjas tidigast dagen efter grundning, och låt torka minst 12 timmar mellan slutstrykningarna. Rör om Kivisil Fasadfärg grundligt innan användning. Reservera tillräckligt mycket färg från en och samma tillverkningssats för att förhindra kulörskillnader. Anpassa arbetssättet så att eventuella överlappsskarvar undviks. Måla två gånger. Ytor som grundats med Kivisil Fasadfärg i kombination med Primer Gel målas en gång med Kivisil Fasadfärg. Kivisil Fasadfärg förtunnas vid behov med högst 10% vatten.


När du målat klart


Skötselråd


Viktigt

Skydda ytor som ej skall behandlas. Eventuellt stänk torkas bort omedelbart. Ytan skall vara ren och torr. Temperaturen vid målning ska vara minst +5°C och relativ luftfuktighet under 80%. Måla ej i starkt solsken. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör