Plåtfasadfärg

Plåtfasadfärg

Basta
Plåtfasadfärg

Plåtfasadfärg

Plåtfasadfärg

Produkten är utgången - ersätts av Metall Plåtfasad. Är plåtfasaden i behov av renovering? Måla om den! Beckers Plåtfasadfärg är en halvblank täckfärg avsedd för målning av fabrikslackerad plåt, olackerad rostskyddad plåt, aluminium och förzinkad plåt. Färgen fäster bra på de flesta underlag och ger en ett mycket bra skydd mot väder och vind. 

  • Mycket god väderbeständighet
  • God vidhäftning
  • God täckförmåga
Beräkna färgmängd
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

8 - 8 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 6(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort all löst sittande färg. Rost skall stålborstas, slipas eller sandblästras bort. Tvätta alltid alla ytor och slipa obehandlad plåt samt mattslipa kvarsittande, hårda färgytor. FÖRZINKAD PLÅT PASSIVISERAD MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Beckers Avfettning och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Beckers Utomhustvätt och skölj. Slipa sedan ytan med röd ScotchBrite och skölj. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer V. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att måla på först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt. FABRIKSBEHANDLAD OCH TIDIGARE PÅ PLATS MÅLAD PLÅT: Fasad med fabrikslackerad plåt av PVF2 eller Organosol måste avlägsnas helt till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Beckers Färgborttagning. För fasader med Plastisol, polyester samt platsmålade ytor med akrylat eller styrenakrylat tvättas med Beckers Utomhustvätt tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Grundmåla de ytor som varit rostangripna med Metallprimer V. SKÖLJANVISNING: Vid sköljning, använd högtryckstvätt. Bäst resultat fås med varmvatten (minst+70°C).


Måla

Underlaget skall vara torrt vid målning. Använd pensel och rulle av helsyntetiskt material. Applicera Plåtfasadfärg flödigt 1-2 gånger till minst 60 mym torr film. Vid högtryckssprutning rekommenderas munstycke 18/50 och tryck 175-200 bar.


När du målat klart


Skötselråd


Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning. Tänk på att kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla därför inte vid fuktig väderlek (>80% RH). Måla inte heller på solheta ytor då färgens torktid blir för snabb. Måla inte utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 2 timmar från målningens avslutande. Vi rekommenderar en provmålning på mindre yta för kontroll av vidhäftning m.m. innan hela ytan målas. På aluminium uppnås full vidhäftning efter ca 1 vecka. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör