ABM 07

TIKKURILA SVERIGE ABs UTFÄSTELSE AVSEENDE ABM 07 
Tikkurila Sverige AB lämnar följande utfästelse (”Utfästelsen”) att gälla för varor som producerats från och med den 1 januari 2017.

Innebörd 
Utfästelsen innebär att köpare har rätt att hävda ansvar enligt ABM 07* direkt mot Tikkurila Sverige AB avseende varor som omfattas av Utfästelsen.

Därvidlag ska ABM 07 anses vara avtalat för aktuellt köp. Om köparen åberopar Utfästelsen övertar Tikkurila Sverige AB köparens rätt mot säljaren för aktuellt köp.  

Endast köparen av varan/varorna kan åberopa Utfästelsen. Rättigheter enligt utfästelsen kan inte överlåtas. 
*ABM 07 = Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet.

Omfattning 
Utfästelsen omfattar följande varumärken: Alcro, Beckers, Tikkurila.

För det fall något av dessa varumärken vid tidpunkten för köpet överlåtits till tredje man gäller inte Utfästelsen avseende det överlåtna varumärket. Med tredje man avses juridisk eller fysisk person utanför Tikkurila- koncernen.  
Endast varor som försålts och använts i Sverige under ovan varumärken omfattas av Utfästelsen. 

Utfästelsen omfattar endast produkter som näringsidkare köpt från annan näringsidkare för användning i näringsverksamhet.  
Utfästelsen omfattar endast varor som använts på entreprenad i Sverige där AB 04 eller ABT 06 skriftligen avtalats att gälla mot köparen av varan/varorna. 

Undantag 
Utfästelsen omfattar ej produkter/varor och målningssystem som kräver visst särskilt underhåll inom en femårsperiod från användning/anbringande. De undantagna varorna/produkterna och målningssystemen publiceras på medföljande Bilaga 1, alternativt länk till aktuell websida.  

Utfästelsen omfattar ej förpliktelser avseende försäkringar enligt ABM 07 punkt 26. 

Utfästelsen omfattar ej ABM 07s villkor (punkt 9-17) för leverans, transport, och ansvar vid försening. Detta undantag gäller dock inte i de fall Tikkurila Sverige AB eller dess dotterbolag enligt avtal med köparen ska ombesörja tillhandahållandet av varan/varorna till köparen.  

Utfästelsen kan ej åberopas av köpare som enligt svensk lag är konsument vid köp av varan/varorna, eller tjänst där varan/varorna ingår. Detta framgår även av rubriken Omfattning ovan. 

Begränsning 
Tikkurila Sverige AB begränsar sitt ansvar enligt denna utfästelse till maximalt 1 00 000 (etthundratusen) euro per entreprenad.

 

Vid frågor kontakta Ted Henriksson » eller Peter Falk » 

 

 

Läs Beckers undantagna lista ABM 07 »

 

sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör