Basta logo
Betongskyddsfärg Blank

Betongskyddsfärg Blank

Betongskyddsfärg Blank

Betongskyddsfärg Blank är en CE-märkt akrylatfärg som skyddar betong mot fukt och koldioxid. Färgen reflekterar ljus bättre än andra betongfärger och får mörka miljöer att kännas både trevligare och tryggare. Dessutom är ytan lättare att hålla ren. Tack vare färgens goda egenskaper lämpar den sig för målning av väggar och tak i mörka områden såsom parkeringsgarage, källare och gångtunnlar. 

Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 6 m²/l


Glans

Blank


Verktyg

pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

För rengöring, se våra arbetsråd samt datablad för rengöringsprodukter. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling. Vid grundning av omålade eller tidigare målade mineralytor kan Mineralgrund eller Primer Gel användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive datablad och i våra arbetsråd.


Måla

Rör om Betongskyddsfärg grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Följ rekommenderade åtgångsberäkningar. Rekommenderad skikttjocklek är 150μm. Anpassa arbetsfogarna enligt ytans konstruktionsdetaljer, fönsterlinjer, elementfogar och dylikt.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Ytan skall vara ren och torr. Temperaturen minst +7°C och relativ luftfuktighet under 80%. Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör