EPD verified
M1
CE
Golvfärg EP

Golvfärg EP

Golvfärg EP

En vattenburen, tvåkomponents diffusionsöppen epoxifärg. Golvfärg EP är lämplig för gamla eller nya betonggolv som utsätts för medelhårt slitage, så som gemensamma utrymmen i bostadshus och tvättstugor. Produkten är även lämplig för betonggolv som tidigare är behandlade med epoxifärg. Golvfärg EP uppfyller kraven för CE märkning enligt standarden EN 1504-2.

  • Rekommenderas för ytor som utsätts för medelhård mekanisk och kemisk påfrestning
  • Grund- och täckmålning kan utföras med samma produkt
  • Produkten är M1-klassificerad
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

5 - 10 m²/l


Glans

Blank


Verktyg


Målningstemperatur

Under målning och torkning måste temperaturen på luften, ytan och färgen vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Betongens relativa fukthalt bör inte överskrida 97%.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 6(h). Övermålningsbar efter 16(h). timmar


Bindemedel

Epoxi


VOC

Förberedelse av ytor

NYA BETONGGOLV: Avlägsna cementhud genommaskinslipning eller betning med saltsyra. Avlägsna slipdamm noggrant efter slipning. Vid betning blandas 1 del saltsyra med 4 delar vatten. Låt lösningen verka i 15 minuter. Skölj noga av lösningen med rikligt med ljummet vatten och låt golvet torka. Underlaget måste vara torrt och fast innan fortsatt behandling. GAMLA BETONGGOLV: Rengör golvet och avlägsna fett, olja, kemikalier eller andra orenheter med Beckers Inomhustvätt. Avlägsna gammal, flagande färg genom slipning eller blästring. Öppna upp sprickor, hål och ihåligheter till frisk betong, med t ex en vinkelslip. Avlädsna damm och annat löst material. Fyll i ihåligheter, öppnade sprickor och hål med cementbaserat spackel eller epoxispackel. Slipa de i ifyllda partierna till samma nivå som den övriga ytan innan målning.


Måla

Börja med att röra om eller skaka basen och härdaren separat för sig. Blanda komponent A och komponent B noggrant (ca 2 minuter för att få en homogen blandning) genom att använda en lågvarvig borrmaskin. Otillräcklig blandning eller felaktiga blandningsproportioner kan resultera i ojämn genomhärdning, försämra egenskaperna av färgen och påverka resultatet av behandlingen. BRUKSTID (pot-life): Blandningen skall förbrukas inom 50 minuter, därefter är blandningen obrukbar. Blandningsförhållanden Komponent A: 3 volymdelar Golvfärg EP Komponent B: 1 volymdel Golvfärg EP Härdare Grundning Grunda med Golvfärg EP förtunnad med 30-40% vatten. Vattnet tillsätts efter blandning av komponent A och komponent B och omröres noggrant. Täckmålning Täckmålning ska ske inom 16–48 timmar efter grundmålning. Färgen kan förtunnas med 10–35% vatten. Applicera färgblandningen jämnt med en roller. Halkskydd Minska halkrisken av den målade ytan genom att tillsätta Beckers Halkskydd till Golvfärg EP. Börja med att applicera en första strykningen färg enligt instruktionerna. När Golvfärg EP är torr nog att gå på (ca 24 timmar), appliceras en strykning innehållande halkskyddet enligt följande: Späd Golvfärg EP med 20 volymprocent vatten. Blanda noggrant med en lågvarvig borrmaskin. Tillsätt 0,3L av Beckers Halkskydd till 10L Golvfärg EP. Blanda noggrant med en lågvarvig borrmaskin. Applicera den färdiga blandningen till golvytan med en kortluggad roller.


När du målat klart

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån.


Skötselråd

Den målade ytan uppnår sin fulla belastnings- och kemikalieresistens efter ca en vecka. Undvik rengöring av ytan under den här tiden. Rengör ytan med en borste, mopp eller tvättduk. Smutsiga ytor kan tvättas med rengöringsverktyg och ett neutralt (pH 6-8) rengöringsmedel.


Viktigt

Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör