Basta logo

Mineral Novasil Fasadfärg

Mineral

Beckers Mineral Novasil Fasadfärg är en silikonmodifierad akrylatfärg som används för målning av nya och tidigare behandlade mineraliska ytor inom-och utomhus.  Färgen lämpar sig för målning av större objekt i betongkonstruktioner, fast puts av kalkcement och andra typer av fasta mineraliska ytor. Med Novasil Fasadfärg får du en hållbar yta som inte släpper igenom fukt och som låter fasaden andas.

  • Speciellt anpassad för större putsade ytor
  • Tillåter underlaget att andas
  • Silikonmodifierad
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 6 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDNING: Nya ytor rengörs från smuts, lösa partiklar och salter. Formgjuten betong ska behandlas mekaniskt för att få bort cementhud och för att få en bra vidhäftning. Använd Primex Mineralgrund för att få bra vidhäftning samt för minskad risk för vatteninträngning och saltutfällningar på nyfabricerade hårda betongytor. TIDIGARE BEHANDLADE YTOR: Rengöringsmetod väljs enligt underlagets styrka och färgtyp. Alger och mögel avlägsnas med Beckers Alg & Mögeltvätt. Efter rengöring avlägsnas flagnande färg och svagt bundna partier. Öppna upp sprickor och laga med lämpligt reparationsbruk. Putsytor i mycket dåligt skick eller med omfattande släpp bör putsas om före målning. För att få bra vidhäftning samt för minskad risk för vatteninträngning och saltutfällningar, grunda med Primex Mineralgrund. Istället för grundning kan man måla med Mineral Novasil Fasadfärg blandad med Primex Gel i förhållandet 9:1 (blandningen förbrukas inom 24 h).


Måla

Rör om Novasil Fasadfärg grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Anpassa målningen så att inga överlappande skarvar uppstår. Ytor som grundats med Novasil Fasadfärg i kombination med Primex Gel målas en gång med Novasil Fasadfärg. Ytor som grundats med Primex Mineralgrund färdigbehandlas genom att måla två gånger.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Betongelement samt kalkcementputsade ytor kan målas när byggfukten försvunnit. Ytan skall vara ren och torr före behandling. Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C och relativ luftfuktighet under 80% under målning samt 4 timmar efter avslutad behandling. Skydda ytor som ej ska målas och torka bort eventuellt spill direkt. Besök www.beckers.se för mer information

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör