Novasil Fasadfärg

Novasil

Basta
Novasil Fasadfärg

Novasil Fasadfärg

Novasil

Novasil Fasadfärg är en silikonmodifierad akrylatfärg som används för målning av nya och tidigare behandlade mineraliska ytor inom-och utomhus.  Färgen lämpar sig för målning av större objekt i betongkonstruktioner, fast puts av kalkcement och andra typer av fasta mineraliska ytor. Med Novasil Fasadfärg får du en hållbar yta som inte släpper igenom fukt och som låter fasaden andas.

Beräkna färgmängd
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 6 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Paintable after 12(h).


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDNING: Nya ytor rengörs från smuts, lösa partiklar och salter. Formgjuten betong ska behandlas mekaniskt för att få bort cementhud och för att få en bra vidhäftning. Använd Putsgrund för att få bra vidhäftning samt för minskad risk för vatteninträngning och saltutfällningar på nyfabricerade hårda betongytor. TIDIGARE BEHANDLADE YTOR: Rengöringsmetod väljs enligt underlagets styrka och färgtyp. Alger och mögel avlägsnas med Beckers Alg och Mögelmedel. Efter rengöring avlägsnas flagnande färg och svagt bundna partier. Öppna upp sprickor och laga med lämpligt reparationsbruk. Putsytor i mycket dåligt skick eller med omfattande släpp bör putsas om före målning. För att få bra vidhäftning samt för minskad risk för vatteninträngning och saltutfällningar, grunda med Putsgrund. Istället för grundning kan man måla med Novasil blandad med Primer Gel i förhållandet 9:1 (blandningen förbrukas inom 24 h).


Måla

Rör om Novasil Fasadfärg grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Anpassa målningen så att inga överlappande skarvar uppstår. Ytor som grundats med Novasil Fasadfärg i kombination med Primer Gel målas en gång med Novasil Fasadfärg. Ytor som grundats med Putsgrund färdigbehandlas genom att måla två gånger.


När du målat klart


Skötselråd


Viktigt

Betongelement samt kalkcementputsade ytor kan målas när byggfukten försvunnit. Ytan skall vara ren och torr före behandling. Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C och relativ luftfuktighet under 80% under målning samt 4 timmar efter avslutad behandling. Skydda ytor som ej ska målas och torka bort eventuellt spill direkt. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör