Perfekt Akrylat Plus

Perfekt

Basta NordicEcolabel_en
Perfekt Akrylat Plus

Perfekt Akrylat Plus

Perfekt

Artikeln är utgången, ersätts av Perfekt Plus Facade. Ge träfasaden bästa tänkbara skydd – måla med Perfekt Akrylat Plus. Perfekt Akrylat Plus är Beckers mest hållbara fasadfärg och är särskilt utvecklad för att ge en motståndskraftig yta som minskar smutsupptagning och som ger bästa möjliga kulörhållning. Förutom att färgen håller mycket hög kvalitet är den också lätt att måla med, torkar snabbt och ger ett gott skydd mot påväxt av svartmögel. 

Beräkna färgmängd
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 8 l/m²


Glans

Halvmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +7°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 3(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögelmedel. Skrapa, borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor och bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Mattslipa blanka och hårda färgytor. Nytt trä och trärena ytor grundmålas med Beckers trägrund. Omålat ändträ och skarvar behandlas först med Beckers grundolja. Överskottet torkas bort efter 30 minuter. Sedan grundmålas hela fasaden samt allt ändträ flödigt med Beckers trägrund. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med Beckers trägrund, detta gäller även ommålning av gamla alkyd- och oljefärgsytor. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som köps industrigrundade med Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullvärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Beckers Perfekt Akrylat Plus. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.


Måla

Färdigmåla 2 gånger med Perfekt Akrylat Plus. Måla flödigt, se våra rekommendationer för färgåtgång. Måla även ändträ, skarvar och spikskallar noggrant.


När du målat klart


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, späd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka. Vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Utomhustvätt. Tvätta därför mindre partier åt gången. Ytor utsatta för mögel ska, efter rengöring med Beckers Utomhustvätt, torka ordentligt. Applicera sedan Beckers Alg & Mögeltvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Låt ytan torka. Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, dvs ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. Notera att Beckers Alg & Mögelmedel inte ska sköljas bort. För mer information, kontakta din närmaste Beckers-återförsäljare.


Viktigt

Rör om färgen före användning. Underlaget ska vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom ca 1-2 timmar från målningens avslutande. Vid användning av spruta eller roller måste färgen efterstrykas med pensel. OBS! Vid sprutning, använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida. Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. För ytterligare information om varför denna produkt fått Svanenmärket se www.svanen.se.

No datasheets available
Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör