Basta logo
M1

Scotte J Spackel

Scotte

Produkten har utgått. Ersätts av Scotte J Plus Spackel. Scotte J Spackel är ett färdigblandat fingraderat fog- och skarvspackel med god fyllnadsförmåga för väggar och tak inomhus. Spacklet lämpar sig för skarvspackling av skivmaterial vid iläggning av pappersremsa. Framförallt används Scotte J på gips- och andra byggplattor där ytorna ska skarvas ihop med hjälp av remsa och spackel.  Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

  • Extra bra vidhäftning till yta och skarvremsa
  • Lång öppentid och smidig konsistens
  • Anpassad för fog- och skarvspackling
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

0,3L/M


Glans

-


Verktyg

stålspackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte J med stålspackel. Max skikttjocklek ca 2 mm. Slipade ytor avdammas före målning. Åtgång beräknas Ca 0,3 liter/meter skarv vid 3 gånger spackling.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör