EPD verified
AsthmaAndAllergyAssociation_Sweden
Basta logo

Scotte L2 Takfärg

Scotte

Scotte L2 är en helmatt takfärg som används främst för sandfärgsgrängade tak men även andra takytor inomhus. Färgen har en mycket låg litervikt vilket, ur ergonomisk synpunkt, är mer skonsamt för dig som yrkesmålare. Vid målning och torkning luktar färgen svagt och vid rullmålning ger den minimalt med stänk – den har allt som gör jobbet smidigare för dig.

  • Helmatt lätt takfärg som ger en skäckfri yta
  • Luktar minimalt vid målning och torkning och obetydligt stänk vid rullmålning
  • Mycket låg litervikt som gör färgen mer skonsam mot axlar och rygg
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

3 - 5 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 3(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/a): 30 g/l (2010). Product VOC < 30 g/l.

Förberedelse av ytor

SANDFÄRGSMÅLADE TAK INOMHUS: Scotte L2 rullas direkt på underlaget. Normalt behövs två behandlingar. SPACKLING OCH ILAGNNGAR: Använd Scotte Spackel sortiment.


Måla

Vid rollermålning skall färgen påföras flödigt 1-2 ggr enligt kryssmedtoden så att flammiga, avgränsade fält ej uppstår.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Rengöring Vardaglig skötsel: Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring. Fläckborttagning: Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit. Bättring Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets stryktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Övrigt Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.


Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C. Rör om innan användning. Vid sprutmålning använd alltid ansiktsmask och heltäckande klädsel. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör