Basta logo

Scotte LB Spackel

Scotte

Ett funktionellt spackel som ger ett bra resultat även på de svårare ytorna. Scotte LB Spackel är ett medelgraderat lätt bredspackel med hög fyllförmåga. Spacklet är speciellt anpassat för bredspackling av ej sugande underlag på väggar och tak inomhus. Lämpliga ytor är bland annat tidigare målad glasfiberväv eller hårda och ej sugande betongytor. Även andra vägg- och takytor kan bredspacklas med Scotte LB. En allsidig produkt som gör jobbet smidigare. Ej lämlig för ilägning av skarvremsa. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

  • Speciellt anpassat för ej sugande underlag
  • Smidig och har mycket god fyllförmåga
  • Lång öppentid
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

stålspackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte LB med stålspackel. Max skikttjocklek ca 5 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör