Nordic Ecolabel
Basta logo
M1

Scotte LF Spackel

Scotte

Få en garanterat slät yta när du spacklar. Scotte LF Spackel är ett färdigblandat lätt fingraderat handspackel med god fyllförmåga och som är lätt att spackla i tunna skikt inomhus. Scotte LF används på betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor och för tapetskarvar men även för bredspackling där extra slät yta krävs. Scotte LF Spackel kan dessutom användas som toppskikt vid tillfällen då en mycket slät yta krävs.  Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

  • Ger ett extra slätt underlag inför målning och tapetsering
  • God fyllförmåga, smidig konsistens och lång öppentid
  • Kan användas som toppskikt för extra slätt resultat
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

stålspackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte LF med stålspackel. Max skikttjocklek ca 4 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. Produktens åtgång är ca 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör