Basta logo
M1

Scotte LG Spackel

Scotte

Spackla med spacklet som både lagar och jämnar ut ytan. Scotte LG Spackel är ett färdigblandat lätt grovgraderat handspackel med mycket god fyllförmåga. Spacklet lämpar sig för spackling i tjocka skikt och lagning av skador inomhus. Scotte LG kan användas på betong, lättbetong, puts, tegel samt gipsskivor men också som första spackling på gipsskarvar. Spackla med Scotte LG om du ska skarv- eller bredspackla eller behöver jämna ut djupa hål. Ej lämplig för iläggning av skarvremsa. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

  • Lagar djupa hål och lämpar sig för spackling i tjocka skikt
  • Mycket god fyllförmåga
  • Ger ett bra resultat inför målning och tapetsering
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

stålspackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte LG med stålspackel. Max skikttjocklek ca 8 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör