Basta logo
Nordic Ecolabel
M1
CE

Scotte LH Plus Spackel

Scotte

Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De har den rätta känslan och håller mycket hög teknisk nivå, med exempelvis smidighet, slipbarhet och hög fyllförmåga. Scotte LH Plus Spackel är ett medelgraderat lätt handspackel med hög fyllförmåga lämpligt för bred-, skarv- och ispackling inomhus. Scotte LH Plus är ett allsidigt spackel som kan används på de flesta underlag på väggar och tak inomhus. Ger ett bra underlag inför målning och tapetsering. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

  • Mångsidig produkt med hög kvalitet
  • Medelgraderat spackel lämplig för väggar och tak inomhus
  • Hög fyllnadsförmåga och ger ett mycket bra underlag inför målning och tapetsering
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

stålspackel


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte LH Plus med stålspackel. Max skikttjocklek ca 5 mm. Slipade ytor avdammas före följande målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. Åtgång beräknas till 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör