Basta logo
M1

Scotte LS Spackel

Scotte

Scotte LS Spackel är ett lätt medelgraderat sprutspackel avsett för skarv- och bredspackling samt grängning. Ej lämplig för iläggning av skarvremsa. Spacklet appliceras med hjälp av en spackelspruta på underlag som betong, lättbetong, puts och gipsskivor. Med Scotte LS blir spacklandet smidigare. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

  • Smidig att applicera
  • Ger en fin gräng
  • Hög fyllförmåga
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

spruta


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor. Före spackling av betongtak och väggar avlägsnas ojämnheter som t ex gjutskägg och bruksrester. Större håligheter kan först lagas med Scotte LG Spackel.


Måla

Påför Scotte LS med lämplig spackelspruta. Vid bredspackling slätas ytan med en stålspackel. Max skikttjocklek ca 3 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller målning. Åtgång beräknas till 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör