Nordic Ecolabel
Basta logo
M1

Scotte R Spackel

Scotte

Lätt, smidig och effektiv spackling. Scotte R Spackel är ett fingraderat lätt rullspackel med hög fyllförmåga för skarv- och bredspackling inomhus. Den smidiga konsistensen gör spacklet mycket lätt att applicera och fördela över ytan med hjälp av roller. Scotte R kan användas på de flesta ytor inomhus såsom gips, betong, glasfiberväv mm. Scotte R minimerar tidsåtgången och spar på krafterna då den ur ergonomisk synpunkt är lättare att bära och arbeta med. Om du vill ha ett extra slätt underlag innan målning och tapetsering ska du spackla med Scotte R för bästa resultat. Spacklet är färdigblandat – det är bara att öppna locket och börja rolla. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

  • Ger ett extra slätt resultat och är lättslipat
  • Hög fyllförmåga
  • Lätt att applicera och fördela med hjälp av roller
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

roller, spruta


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte R med en roller, vänta gärna i ca 10 min och eftersläta sedan med en spackelspade. Max skikttjocklek ca 4 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering. Produktens åtgång är ca 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör