Basta logo
Nordic Ecolabel

Scotte RS Spackel

Scotte

Ett allsidigt, lättapplicerat spackel. Scotte RS Spackel är ett färdigblandat medelgraderat lätt rull- och sprutspackel avsett för applicering med roller eller spackelspruta. Med den smidiga appliceringen och sin goda fyllförmåga underlättar Scotte RS skarv- och bredspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor samt tidigare spacklade och målade ytor inomhus. Scotte RS minimerar tidsåtgången och spar på krafterna då den ur ergonomisk synpunkt är lättare att bära och arbeta med. Spackla med Scotte RS om du vill bli mer effektiv men samtidigt behålla samma höga kvalitet på resultatet. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

  • Går att rolla och sprutspackla
  • Minskar tidsåtgången och är skonsam ur ergonomisk synpunkt
  • Hög fyllförmåga och lättslipad
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

roller, spruta


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte RS med en roller eller lämplig spackelspruta, släta sedan ytan med en stålspackel. Max skikttjocklek ca 5 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller målning. Produktens åtgång är ca 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör