Basta logo

Scotte RW Spackel

Scotte

Gör de tuffa jobben enklare. Scotte RW Spackel är ett medelgraderat lätt rullbart spackel speciellt anpassat för våtutrymmen och ytrymmen med mycket slitage. Spacklet används med fördel i känsliga utrymmen såsom exempelvis skolkorridorer där ett våtstarkt eller ett extra hårt spackel krävs. Den smidiga konsistensen och höga fyllförmågan gör Scotte RW mycket lätt att applicera med roller och spar därför både på tidsåtgången och arbetskraften. Scotte RW ger bästa möjliga underlag inför tapetsering och målning tack vare sin höga vidhäftning och våtstyrka.  Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

  • Mycket hög vidhäftning och våtstyrka
  • Smidigt att applicera med roller
  • Hög fyllförmåga
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

roller, spruta


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte RW med en roller, vänta ca 10 minuter och släta sedan med en stålspackel. Max skikttjocklek ca 3 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller målning. Produktens åtgång är ca 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör