Basta logo

Scotte S Spackel

Scotte

Scotte S Spackel är ett medelgraderat tungt traditionellt sprutspackel avsett för skarv- och bredspackling samt för grängning. Ej lämplig för iläggning av skarvremsa. Spacklet används på väggar och tak inomhus på underlag såsom betong, lättbetong, puts, gipsskivor. Scotte S har en hög vithet, är lätt att applicera, har god fyllförmåga och ger en snygg gräng på betong, puts och murytor.  Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

  • Traditionellt sprutspackel
  • God fyllförmåga och hög vithet
  • Smidig att applicera med spackelspruta
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

spruta


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor. Före spackling av betongtak och väggar avlägsnas ojämnheter som t ex gjutskägg och bruksrester. Större håligheter kan först lagas med Scotte LG Spackel.


Måla

Påför Scotte S med lämplig spackelspruta. Vid bredspackling slätas ytan med en stålspackel. Max skikttjocklek ca 3 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller målning. Åtgång beräknas till 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör