Basta logo
M1

Scotte XF Spackel

Scotte

Dags att måla slitna ytor som kräver ett rejält grundarbete? Ingen fara, låt Scotte XF Spackel göra grovjobbet. Scotte XF är ett lätt sprutspackel med extremt hög fyllförmåga avsett för sprutapplicering i torra utrymmen inomhus. Spacklet används för bred- och påspackling på de allra flesta underlagen inomhus. Scotte XF minimerar tidsåtgången och spar på krafterna då den ur ergonomisk synpunkt är lättare att bära och arbeta med. Tack vare sin unika fyllförmåga passar Scotte XF utmärkt vid grova renoveringsjobb där målet är en fin målningsbar yta. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

  • Fyller ut och jämnar ut nivåskillnader och grova ytor
  • Har extremt hög fyllnadsförmåga och ger en målningsbar yta
  • Smidig att applicera med hjälp av spackelspruta
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

1 l/m²


Glans

-


Verktyg

spruta


Målningstemperatur

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Före spackling av tak och väggar avlägsnas ojämnheter som t ex gjutskägg och bruksrester. Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.


Måla

Påför Scotte XF med en lämplig spackelsputa, släta sedan ytan med en stålspackel. Max skikttjocklek ca 5 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller målning. 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.


Skötselråd


Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C. Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skikttjocklek. Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör