Beta logo
Nordic Ecolabel
Front Ommålningsfärg

Front Ommålningsfärg

Front

Beckers Front Ommålningsfärg är en fasadfärg avsedd för tidigare målade träfasader (undantag gäller för fasader målade med slamfärg eller linoljefärg). Färgen kräver bara ett tjockare lager färg för ett heltäckande hållbart skydd. Välj Front Ommålningsfärg för ett snabbt, enkelt och hållbart resultat.

  • Enkelheten - en produkt, ett skydd, ett lager
  • God täckförmåga - för redan målade fasader
  • Måla sällan - lång hållbarhet över tid
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 6 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 0(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målningen genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt samt vid behov använda Beckers Alg & Mögelmedel. Ta bort eventuellt löst sittande färg. Grundmåla med Beckers Primex Trägrund vid behov.


Måla

Färdigmåla 1 gång med Front Ommålningsfärg. Måla flödigt, se våra instruktioner om färgåtgång. Tänk på att om man byter kulör där kontrasten är stor, t ex från en mörk till en ljus kulör, så är det extra viktigt att lägga på rätt mängd färg för att uppnå täckning.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, späd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka. Vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Utomhustvätt. Tvätta därför mindre partier åt gången. Ytor utsatta för mögel ska, efter rengöring med Beckers Utomhustvätt, torka ordentligt. Applicera sedan Beckers Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Låt ytan torka. Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, dvs ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. Notera att Beckers Alg & Mögelmedel inte ska sköljas bort. För mer information, kontakta din närmaste Beckers-återförsäljare.


Viktigt

Använd rekommenderade verktyg för bästa resultat. Oavsett om roller eller spruta används färgen efterslätas med rekommenderad penseltyp. Omröres före användning! Färgen kan även sprutmålas. För bästa resultat används airless spruta med värmepaket. Munstycke: 517 alt. 417. Tryck: 115-120 bar. Filter: 60 mesh, 55°C. Påläggsmängd våt färgfilm: 160µ-200µ. Eftersläta med rekommenderad pensel. Använd gärna våtfilmskam för mätning av färgfilmstjocklek. Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor, vid risk för regn eller dagg inom ca 1-2 timmar efter målningens avslutande. För bästa skydd och hållbarhet alternativt om det är stora partier med trärena ytor efter skrapning rekommenderar vi Beckers systemmålning. Samma sak gäller för industrigrundad panel. För mer information, kontakta din färghandlare. Front Ommålningsfärg ska heller inte användas på ytor som tidigare målats med lasyr, linoljefärg eller slamfärg. Front Ommålningsfärg kan även användas på vindskivor och knutar. OBS! Front Ommålningsfärg ska inte spädas. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör