Beckers Miljöarbete

Visste du att vi som första färgtillverkare fick våra produkter miljömärkta med Svanen? Vi var tidigt ute med att satsa på en hållbar färgtillverkning och idag är merparten av våra produkter vattenbaserade. Något som är bra för både miljön och för dig som ska måla.  Men vårt miljöarbete sträcker sig längre än så.

 

Våra hållbarhetslöften:
• Vi ska fortsätta utveckla vår produktportfölj mot maximal prestanda och med minimal miljöpåverkan.
• Med fortsatt utveckling av våra produkter och professionella tjänster strävar vi efter att förbättra och skydda luftkvaliteten.
• Vi ska bli ännu mer resurseffektiva med fokus på kvalitet, säkerhet och beständighet 
• Vi ska fortsätta vara en ansvarstagande och aktiv part i alla de sammanhang där vi verkar.
 

Miljömärkningar

se_svanen_a_pos_circle_rgb.jpg

Svanen

Svanenmärkta produkter tillhör de minst miljöbelastande inom sitt område. De uppfyller stränga krav som ställs ur ett livscykelperspektiv. Till exempel ställs krav på råvara, tillverkning, slutprodukt, funktion, användning och avfall. 
 

Här är några av kraven som ställs på inomhusfärg:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.
- Låga halter av VOC (flyktiga organiska ämnen till inomhusluften).
- Deklaration för varje råvara och recept.
- Titandioxid - krav på hur den framställs
- Krav på täckförmåga och andra kvalitetsegenskaper

Svanens krav i sin helhet för Inomhusfärg finns r » 

 

Här är några av kraven som ställs på utomhusfärg:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.  
- Deklaration för varje råvara och recept
- Väderbeständighet (flagning, sprickor, blåsor, kulörförändring, glansförlust och allmänt utseende)
- Beväxning
- Tillverkningen

Svanens krav i sin helhet för utomhusfärg finns här » 

 

Här är några av kraven som ställs på spackel:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier
- Deklaration för varje råvara och recept
- Fyllnadsförmåga
- Tillverkningen


Husbyggnation eller renovering

För att få användas i Svanen-märkta byggnader och vid renovering behöver byggmaterial vara fria från flera oönskade ämnen. Alla tillåtna byggmaterial är registrerade och listade i Svanens materialportal för hus, och där ligger såklart alla Beckers Svanen-märkta produkter med.

Svanens krav i sin helhet för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor finns här » 

 

 

astma_allergi_002_0.jpg

 

Astma- och Allergiförbundet

Astma och Allergiförbundets granskning av färg tar sikte på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som kan uppstå på grund av emissioner från färg.

Några av kraven som Astma- och Allergiförbundet ställer är:
• Receptgranskning. Förbundets experter granskar recepturen.
• Emissionsanalys 14 dagar efter målning av certifierat och oberoende laboratorium.
• Information om ingående allergiframkallande ämnen
• Rekommendationen gäller inte vid målningen. Den gäller 2 veckor efter målning. 

Kraven i sin helhet finns här » 

Beckers alla rekommenderade produkter kan du söka fram här » 

 

 

 

beta.jpg

   basta.jpg

 

BETA och BASTA

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

BASTA – Systemets högsta kravnivå på kemiskt innehåll som begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen. Kraven finns definierade i systemets BASTA-kriterier
BETA – Systemets baskrav på kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen. Kraven finns definierade i systemets BETA-kriterier.

Endast byggprodukter som klarar kraven får registreras i databasen, som är fritt tillgänglig på www.bastaonline.se. Där finns också kraven på kemiskt innehåll beskrivna i detalj.

Majoriteten av Beckers produkter är registrerade i BASTAs databas.

 

sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör