Beckers miljöarbete

Omtanke om människor och miljö

Beckers har länge haft ett stort miljöfokus. Faktum är att vi var den första svenska färgtillverkaren som fick produkter miljömärkta med Svanen. Idag är vi om möjligt ännu mer måna om att våra kunder alltid ska kunna välja från ett stort utbud av hållbara produkter som är skonsamma för miljön. 2011 satte vi ett mål att minska vår klimatpåverkan[1] med 50 procent till år 2020. Glädjande nog nåddes det målet redan år 2017 och nu tar vi nästa steg och där vi till 2027 ytterligare minska vår klimatpåverkan[2] med 50 procent. I dag är 99 procent av våra produkter vattenburna och vi har påbörjat en satsning på biobaserade produkter.

 

[1] Koldioxidbelastning från GHG Scope 1, 2 plus resor och distribution i Sverige, räknat per liter tillverkad färg.
[2] Koldioxidbelastning från GHG Scope 1, 2 plus resor och distribution i Sverige, räknat per liter tillverkad färg.
 

 

Vi hymlar inte med att färgbranschen fortfarande har stora utmaningar framför sig. Färg påverkar miljön och vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att minska den påverkan. I många fall bidrar färg till att förlänga livslängden på värdefulla material som byggnader och möbler, men vi måste fortsätta att kontinuerligt förbättra produkternas miljöprestanda.

 

Miljömärkningar

Beckers strävar efter att utveckla hållbara produkter för alla ytor. Vi är stolta över våra miljömärkningar, som bekräftar att vi gör ett gott miljöarbete.

 

Svanen

Beckers arbetar med Nordic Ecolabel, som vi till vardags kallar Svanen, som är ett typ 1 miljömärke. Det betyder att kraven är framtagna av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de är framtagna ur ett livscykelperspektiv. Mer information finns här »

 

Här är några av kraven som ställs på inomhusfärg:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.
- Låga halter av VOC (flyktiga organiska ämnen till inomhusluften).
- Deklaration för varje råvara och recept.
- Titandioxid - krav på hur den framställs
- Krav på täckförmåga och andra kvalitetsegenskaper

Svanens krav i sin helhet för Inomhusfärg finns här » 

 

Här är några av kraven som ställs på utomhusfärg:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier.  
- Deklaration för varje råvara och recept
- Väderbeständighet (flagning, sprickor, blåsor, kulörförändring, glansförlust och allmänt utseende)
- Beväxning
- Tillverkningen

Svanens krav i sin helhet för utomhusfärg finns här » 

 

Här är några av kraven som ställs på spackel:

- Låga halter av hälsofarliga, miljöfarliga eller misstänkta kemikalier
- Deklaration för varje råvara och recept
- Fyllnadsförmåga
- Tillverkningen


Husbyggnation eller renovering

För att få användas i Svanen-märkta byggnader och vid renovering behöver byggmaterial vara fria från flera oönskade ämnen. Alla tillåtna byggmaterial är registrerade och listade i Svanens materialportal för hus, och där ligger såklart alla Beckers Svanen-märkta produkter med.

Svanens krav i sin helhet för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor finns här » 

 

 

astma_allergi_002_0.jpg

 

 

Astma- och Allergiförbundet

Beckers produkter med Astma och Allergiförbundets märke Svalan rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet efter granskning med fokus på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet. Rekommendationen gäller två veckor efter målning. Läs mer här »  

Astma och Allergiförbundets granskning av färg tar sikte på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som kan uppstå på grund av emissioner från färg.

Några av kraven som Astma- och Allergiförbundet ställer är:
• Receptgranskning. Förbundets experter granskar recepturen.
• Emissionsanalys 14 dagar efter målning av certifierat och oberoende laboratorium.
• Information om ingående allergiframkallande ämnen
• Rekommendationen gäller inte vid målningen. Den gäller 2 veckor efter målning. 

Kraven i sin helhet finns här » 

Beckers alla rekommenderade produkter kan du söka fram här »

 

M1

Klassificeringen M1 säkerställer att de ämnen som frisätts i luften vid målning med Beckers produkter, eller från ytor målade med Beckers produkter, inte överstiger rekommenderade hälsonivåer. Beckers produkter uppfyller därmed M1:s kvalitetskrav vid testning.

 

   

 

BETA och BASTA

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

BASTA – Systemets högsta kravnivå på kemiskt innehåll som begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen. Kraven finns definierade i systemets BASTA-kriterier
BETA – Systemets baskrav på kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen. Kraven finns definierade i systemets BETA-kriterier.

Endast byggprodukter som klarar kraven får registreras i databasen, som är fritt tillgänglig på www.bastaonline.se. Där finns också kraven på kemiskt innehåll beskrivna i detalj.

Majoriteten av Beckers produkter är registrerade i BASTAs databas.

 

Utveckling och innovation

Beckers introducerade sin första vattenburna produkt redan 1951. I dag är 99 procent av våra produkter vattenburna, vilket innebär att det finns en vattenburen Beckersprodukt för nästan varje yta. Vatten är snällare för både hälsa och miljö än lacknafta, som är det vanligaste lösningsmedlet för målarfärg efter vatten.

 

Biobaserat

Hur miljövänlig en produkt är handlar dock även om övrigt innehåll, och som ett led i vårt hållbarhetsarbete satsar Beckers nu på biobaserade produkter. I dessa byts en del av de fossila ingredienserna i bindemedlet ut mot biomassa, det vill säga material som kommer från exempelvis trä, växter eller alger. Vår första moderna biobaserade produkt är träoljan Elit Bio Terrassolja, som lanseras våren 2021 och håller samma höga kvalitet som Beckers övriga sortiment.

 

Mass balance

2021 släpper vi våra första produkter som bygger på så kallad mass balance-princip. Principen gör att omställningen från fossila råmaterial till biobaserade kan göras snabbare. När Beckers väljer biobaserade komponenter enligt mass balance-principen, styrs leverantörernas inköp om till mer biobaserade utgångsmaterial. När Beckers kunder i sin tur väljer dessa produkter drivs utvecklingen mot mer biobaserat råmaterial framåt.

 

 

Hållbart hela vägen

Beckers arbetar aktivt med att förbättra hållbarheten i alla delar av verksamheten.

 

Tillverkning i toppklass

2008 flyttades all produktion av Beckers färger till Nykvarn och en av Europas mest miljöanpassade fabriker. Mängden farligt avfall som uppstår vid tillverkningen är mycket liten och inget spillvatten belastar det kommunala reningsverket. All el vid anläggningen är grön och lokalerna värms med fjärrvärme.  

 

Genomtänkt transport

Varje dag distribueras stora mängder färg från centrallagret i Nykvarn till kunder i hela Sverige, Norden och övriga Östersjöländer. Tack vare genomtänkta val av samarbetspartners, fordon och bränslen i distributionskedjan har vi sedan 2011 kunnat minska transporternas miljöpåverkan[1] med mer än 50 procent.

 

[1] Miljöpåverkan handlar i detta fall om koldioxidbelastning.

 

Bättre material

Majoriteten av plastfärgburkarna för Beckers nya inomhusprodukter består av 50-75 procent återvunnen plast, så kallad Post Industry Recycled (PIR) polypropylen. Vi kommer att fortsätta öka vår andel av återvunnen plast och på sikt kunna erbjuda samtliga plastfärgburkar i återvunnen plast. Kom ihåg att lämna dina tomma, torra färgburkar till närmaste återvinningsstation eller -central. Här kan du läsa mer om hur du tar hand om färgrester och här kan du läsa mer om hur du tar hand om dina verktyg.

 

Bower

Vårt samarbete med Bower innebär att du som har tomma färgburkar från Beckers kan ladda ned Bower-appen i sin mobil och skanna burkens streckkod. När förpackningen lämnas in på återvinningscentralen får du pantvärdet, i form av poäng eller pengar, direkt i mobilen. Insamlade pengar kan doneras till välgörenhet, skickas till en vän eller lösas in till kopplat bankkonto. Läs mer här. 

 

sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör