Putsfasad gult baksidan

Måla husgrunden med Sockelfärg

Husets uttryck mot omgivningen är summan av alla delarnas former och kulörer. Och en del som man kanske inte brukar lägga så mycket vikt vid men som påverkar hur huset uppfattas är just grunden.

Beroende på grundens kulör kan husets uttryck få olika egenskaper. En alltför ljus kulör kan till exempel ge en känsla av att huset svävar i luften. Därför är det klokt att välja en kulör som hänger samman med husets övriga färgsättning och byggnadsstil.

Ett råd är att välja en kulör som inte är ljusare än husets fasadfärg. Välj istället en mörkare kulör men inte för färgstark. Grundens kulör ska, så att säga, koppla samman huset med omgivande mark på ett naturligt sätt så att husets färg och form får spela huvudrollen

Kulörprover

Sockelfärg kan brytas i många olika kulörer. Här har vi valt ut de nio stycken som vi erfarenhetsmässigt vet ger det lugnaste och snyggaste utseendet. 

Spara färgkartan

Ta del av våra kulörer och färgsatta miljöer när du vill – spara ned färgkartan och fundera i lugn och ro vilken färg eller kulör du vill ha.