Måla puts och betong

Det är extra viktigt att ytan är torr, ren och fast när du ska måla putsad fasad och betong. Undersök därför fasaden mycket noggrant innan du målar om. Sprickor och andra skador kan beror på fukt och måste alltid lagas. Det är också mycket viktigt att använda rätt typ av färg och samma putskvalitet som tidigare. Ta hjälp av proffsen om du känner dig osäker.

1. Rengör

Täck in fönstren. Borsta bort så mycket löst sittande smuts som möjligt, spola sedan fasaden med rikligt med kallt vatten. Lägg på Utomhustvätt, följ instruktionerna på förpackningen. Skrubba och skölj med rikligt med vatten. Tänk på att använda lågt tryck om du använder en högtrycksspruta, och att spola längs med fasaden istället för rakt mot så att smutsen inte trycks in i ytan. Låt fasaden torka helt. Finns det alger och mögel på ytan bör du lägga på ett Alg och Mögelmedel. Det behöver inte sköljas bort, följ instruktionerna på förpackningen.
beckers_paint_foundation_5_wash_1

2. Skrapa och laga

Skrapa och borsta bort all lös puts och färg som flagar. Laga skador med ny puts. Är det stora sprickor i putsfasaden bör du ta hjälp av ett proffs.
beckers_paint_foundation_7_repair_3

3. Grundmåla

Tidigare omålade ytor och sugande underlag måste grundmålas innan slutmålning. Välj en grundfärg eller ett grundningsmedel för den täckfärg du valt. Fråga din färghandlare om du är osäker på vilken typ av puts ditt hus har och vilken färg som passar till detta.
beckers_paint_foundation_9_can_1

4. Måla

Följ instruktionerna på burken för den täckfärg du valt. Tänk på att slutresultatet blir mycket bättre om du målar tunna lager flera gånger istället för att stryka på mycket färg vid ett tillfälle. Följ de rekommenderade torktiderna.
beckers_paint_foundation_9_can_2

Tips!

Ta hjälp av proffsen för att laga större sprickor, undersöka hur huset mår och för att ta reda på vilken typ av puts och färg som använts tidigare.
Fuktiga och fuktskadade ytor vid exempelvis fönsterbleck och stuprör måste fixas till innan du målar om putsfasaden.

Det här behöver du:

Stålborste, skruvmejsel/kniv, färgskrapa, tvättsvamp och hink, penslar och roller, skyddshandskar, skyddsglasögon, andningsskydd, mössa, maskeringstejp, skyddsplast, utomhustvätt, alg och mögelmedel, målarfog, grundfärg/grundningsmedel, strukturmedel, täckfärg, penseltvätt, lågtrycksspruta.

Färg för puts och mineral

Putsa upp putsfasaden med ny färg. Här hittar du våra produkter för puts och mineraliska ytor.