Spackel och fog

i
Välj färg utifrån vilken yta du ska måla. Olika ytor, såsom golv, tak och vägg, kräver färger med olika egenskaper. Vi har färger för alla sorters ytor, inomhus och utomhus.
i
Välj färg utifrån vilket underlag ytan har. Är det betong eller kanske spånskivor du ska måla om? Beroende på vilket underlag du ska måla kan färgvalet vara avgörande för slutresultatet.
Latexfog

Latexfog

 • Not applicable
 • Vatten
Målarfog

Målarfog

 • Not applicable
 • Vatten
Snickerispackel

Snickerispackel

 • Not applicable
 • Vatten
Spackel Fin

Spackel Fin

 • Not applicable
 • Vatten
Spackel Grov

Spackel Grov

 • Not applicable
 • Vatten
Spackel Medium

Spackel Medium

 • Not applicable
 • Vatten
Spackel Roller

Spackel Roller

 • Not applicable
 • Vatten
Spackel Våtrum

Spackel Våtrum

 • Not applicable
 • Vatten