Basta logo
Exterio Träfasad

Exterio Träfasad

Exterio

Rusta upp huset med ny färg. Exterio Träfasad är en vattenburen, halvmatt färg som används på omålat eller tidigare målat trä utomhus. Exterio Träfasad har god utomhusbeständighet och håller glans och kulör under många år. Färgen är lätt att måla med och torkar snabbt. Exterio Träfasad kan övermålas på de flesta färgtyper.

  • God glans- och kulörhållning
  • Lätt att applicera och torkar snabbt
  • Kan målas på de flesta färgtyperna
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 3(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målning genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt samt använda Beckers Alg & Mögeltvätt vid behov. Borsta/skrapa bort löst sittande eller spruckna färgskikt. Borsta/skrapa ner poröst/grånat trä till rent, friskt trä, eller byt ut till nytt trä vid behov. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor och timmerstockar ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Blanka eller hårda ytor mattslipas. Vid nymålning behandlas ändträ, skarvar och spikskallar med Primex Grundolja Trä Plus. Eventuell överskottsolja torkas bort efter 30 minuter. Hela fasaden grundas sedan med Primex Trägrund Plus. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundas med Primex Trägrund Plus. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: För paneler som köps industrigrundade enligt CMP rekommenderar vi täckmålning 2 gånger med Exterio Träfasad. För industrigrundade paneler som inte är grundmålade enligt CMP har vi separata instruktioner. Ha i åtanke att industrigrundade paneler som har utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver tvättas och grundmålas för ett fullgott skydd.


Måla

Färdigmåla fasaden 2 gånger med Exterio Träfasad. Måla flödigt, se våra rekommendationer om färgåtgång. Måla också ändträ, fogar och spikhuvuden noggrant. Vid sprutmålning rekommenderas munstycke LL5 315 och ett tryck på 80-100 bar. Trycket och munstycket kan behöva justeras för att uppnå korrekt filmtjocklek. Vid användning av roller eller spruta rekommenderar vi att använda en pensel efteråt för att stryka ut färgen. Rekommenderad åtgång: SÅGADE PANELER: 6-7m2/l (våt filmtjocklek: 140-160 mym; torr filmtjocklek: 50-60 mym) HYVLADE/TIDIGARE MÅLADE PANELER: 7-8m2/l (våt filmtjocklek: 110-140 mym; torr filmtjocklek: 40-50 mym) På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat, bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Rengör därefter ytan med en fasadborste och skölj med rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan rengöringsmedlet torka – vattna (blötlägg) därför fasaden innan påförning av Utomhustvätt och tvätta mindre partier åt gången. Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj med rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger dock alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Beckers Kundcenter eller din närmaste Beckers-återförsäljare.


Viktigt

Omröres före användning! Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningens avslutande. Vid användning av spruta eller roller ska färgen efterstrykas med pensel. Använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2) vid sprutmålning. För att minska risken för mögelpåväxt på färgfilmen använder vi ett ämne som vid ogynnsamma härdningsförutsättningar och torkförhållanden kan orsaka gulningar. Detta fenomen uppstår sällan då produkten härdar snabbt men vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlängs torktiden. Gulningen försvinner normalt sett av sig själv efter 2-4 veckor då ytan exponeras för solens UV-strålar och ljus. De fasadytor som utsätts för mindre solljus kan ta något längre tid. Vi rekommenderar att man avvaktar men om man vill få bort gulningen i förtid går det bra att tvätta av fasaden med askorbinsyra och rent vatten. Gulningen går ej att måla över då den går igenom nästkommande färgskikt. Denna gulning påverkar inte produktens kvalitet, hållbarhet eller ämnet som minskar risken för påväxt, endast tillfälligt rent estetiskt. Normalt försvinner gulningen med tiden och att den påverkar inte funktionaliteten på färgen. För ytor som tidigare behandlats med slamfärg eller linoljefärg rekommenderar vi att du använder samma färg. Ytor som är behandlade med lasyr bör grundmålas innan målning med Exterio Träfasad. Besök www.beckers.se för arbetsråd och mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör