Fönsterkitt

Fönsterkitt

Att kitta fönster kan verkligen ta på tålamodet – men med Beckers Fönsterkitt blir det lite enklare. Fönsterkitt är baserat på vegetabiliska oljor och används på glas och reparation av kittfals före ommålning. Beckers Fönsterkitt är extra hållbart och fäster mycket bra mot glas, trä och metall. Den smidiga konsistensen gör produkten enkel att arbeta med under påföring med kittkniv.

  • Extra hållbar
  • Fäster mycket bra
  • Smidig konsistens och enkel att arbeta med
Hitta butik
Användningsområde

Utomhus


Åtgång


Glans

-


Verktyg

kniv


Målningstemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 120(h). timmar


Bindemedel

Olja


VOC

Förberedelse av ytor

Rengör ytan från fett och sot. Skrapa bort löst sittande kitt och färg. Trärena ytor behandlas med Primex grundolja.


Måla

Fyll kittfalsen ordentligt med kitt. Beräknad åtgång är ca 10m kittfals/kg. Jämna till fogen med en kittkniv eller spackel. Fönsterkitt kan övermålas efter ca 5 dygn. Stryk färgen 1–2 mm in på glaset. TIPS! Om Beckers Fönsterkitt blivit hårt på grund av kyla kan det värmas upp, t ex i varmt vatten, till lämplig konsistens.


När du målat klart

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Lägsta kittningstemperatur är +5°C. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör