Beta logo
Nordic Ecolabel

Front Täcklasyr

Front

Måla om träfasaden men behåll den fina trästrukturen. Front Täcklasyr är en täckande lasyr avsedd för ny- och ommålning av träfasader och snickerier utomhus. Täcklasyren ger en yta som skyddar mot yttre påfrestningar samtidigt som den framhäver träets vackra struktur. Front Täcklasyr är bra på många sätt, den är bland annat lättstruken, har god inträngning och vidhäftning samt skyddar mot vattenupptagning, kulörförändring och kritning.  

  • Grund- och täckfärg i ett
  • Enkel att måla med - enkel att underhålla
  • God glans och kulörbeständighet
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 10 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 4(h). Övermålningsbar efter 16(h). timmar


Bindemedel

Modifierad alkyd


VOC

Limit value (Cat A/e): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målningen genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt. Eventuell alg och mögelpåväxt tvättas bort med Beckers Alg och Mögeltvätt. Borsta eller skrapa bort löst sittande färg eller spruckna färgskikt samt poröst, grånat trä. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor och bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Mattslipa blanka, hårda färgytor. NYTT OMÅLAT TRÄ: Behandla fasaden, ändträ, skarvar och spikskallar med Primex Grundolja Trä. Överskottet torkas bort efter 30 minuter. VID OMMÅLNING AV YTOR I DÅLIGT SKICK: Samtliga ytor grundas med Primex Trägrund, detta gäller även ommålning av gamla alkyd- och oljefärgsytor. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som köps industrigrundade med Pinja Universal Primer från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullgott grundskydd. Vår rekommendation är täckfärgsbehandling med Front Täcklasyr, 2 strykningar. Tänk på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.


Måla

Färdigmåla 2 gånger med Front Täcklasyr. Måla flödigt, se våra instruktioner om färgåtgång. Måla även, ändträ, skarvar och spikskallar noggrant.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, späd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka. Vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Utomhustvätt. Tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel ska tvättas med Beckers Alg & Mögeltvätt enligt instruktion. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, dvs ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. Notera att Beckers Alg & Mögelmedel inte ska sköljas bort. För mer information, kontakta din närmaste Beckers-återförsäljare.


Viktigt

Omröres före användning! Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter. Tänk på att mycket hög luftfuktighet kan förlänga torktiden. Vid användning av spruta eller roller ska färgen efterstrykas med pensel. OBS! Vid sprutning, använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformade partiklar (FFP2). Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör