Microbinder

- | Vatten Microbinder

Slipp dammande betonggolv med Microbinder. Microbinder är en dammbindare för betong och andra mineraliska underlag. Produkten tränger igenom bra på porösa och dammande underlag och ger en förstärkning av ytan utan att missfärga.

  • Mycket god dammbindning
  • Missfärgar inte ytan
  • Skadar ej hud, glas eller metall