Grundfärg

- | Vatten Grundfärg

Grundligt grundarbete lönar sig alltid. Med Beckers Grundfärg minskar du insuget från underlaget och stödjer upp slutresultatet vid målning med täckfärg. Den vattenburna grundfärgen användas främst för grundmålning av tidigare omålade och målade väggar och tak. Färgen kan målas på puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber-, spån-, och gipsplattor samt väv och tidigare målade ytor. Färgens fyllighet gör att du får ett mer täckande och jämnt resultat vid slutmålning med täckfärg.

115135
  • Stödjer upp vid slutmålning med täckfärg
  • God fyllighet och minskar insuget från underlaget
  • Obetydlig lukt vid målning och torkning