Målarfog

- | Vatten Målarfog

Glöm ej att täta ordentligt när du renoverar inne och ute. Beckers Målarfog är en elastisk fogmassa som används för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus. Målarfog används på underlag såsom betong, tegel, sten, klinker, marmor, gipsskivor, trä, aluminium, stål, glas etc. Den tätar fogar upp till 30 mm breda samt utjämnar i hörn och övergångar mellan olika material. Fogen är mycket tålig då den tål temperaturer från -30°C till +70°C och för att den kan övermålas med vatten- eller lösningsmedelburna färger.

50234
  • Tål mycket låga och höga temperaturer
  • Kan övermålas med vatten- och lösningsmedelburna färger
  • Lämplig för utomhus och våtutrymmen