Spackel Grov

- | Vatten Spackel Grov

Slitsam renovering framför dig? Låt spacklet göra grovjobbet. Spackel Grov är ett färdigblandat grovkornigt spackel avsett för bredspackling av grövre ytor på väggar och tak inomhus. Spacklet kan läggas i tjockare skikt och är extra behjälplig om du har stora sprickor eller hål som du vill fylla igen. För en finare finish bör Spackel Grov överspacklas med finkorningt spackel innan målning. 

115135
  • Mycket bra för bredspackling av grova ytor
  • Lämpar sig för spackling i tjocka skickt