Inomhustvätt

Inomhustvätt

Rengör från grunden innan du sätter igång och målar. Inomhustvätt är ett effektivt rengöringsmedel som används på alla typer av ytor inomhus före målning. Målartvätten avlägsnar enkelt fett och smuts. Vid användning av Inomhustvätt blir ytorna rena och något matta vilket ger bra fäste när du sedan målar ny färg. Produkten kan även användas till grovrengöring av sotiga och andra kraftigt smutsiga ytor. Inomhustvätt är väldigt användarvänlig då produkten är färdigblandad och ingen eftersköljning krävs – du sparar både tid och vatten. Efter tvätt med Inomhustvätt är din yta i utmärkt skick för ommålning. 

  • Rengör effektivt inomhusytor innan målning
  • Produkten är färdigblandad och ingen eftersköljning krävs
  • Skonsam för miljön
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

-


Glans

-


Verktyg

spruta


Målningstemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 0(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor


Måla

Applicera lösningen med sprayflaskan. Lösningen är färdigblandad och bildar ett skum på den ytan du vill rengöra. Låt medlet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber material, används en trasa av annat material måste mer vatten användas då dessa inte suger upp det smutsiga medlet lika bra.


När du målat klart

Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för farligt avfall.


Skötselråd


Viktigt

ALLMÄN INFORMATION: Täck för glas,klinker och metallytor för att förhindra långvarig exponering av tvättvätska som kan ha en svagt etsande effekt. Långvarig kontakt med produkten kan vara uttorkande på huden. Använd skyddshandskar vid användning och skyddsglasögon vid risk för stänk. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör