Basta logo

Latexfog

Latexfog

Få ett klanderfritt och hållbart resultat med Latexfog. Beckers Latexfog är en elastisk fogmassa avsett för tätning och utjämning av fogar och springor inomhus. Fogen används på de flesta underlag såsom gipsskivor, trä, aluminium, stål, glas, PVC, klinker och marmor. Den tätar fogar upp till 30 mm breda. Fogen är mycket tålig då den tål temperaturer från -30°C till +70°C och dessutom kan den övermålas med vatten- och lösningsmedelburna färger. Om du ska foga i våtrum eller utomhus rekommenderar vi Beckers Målarfog.

  • Tål höga och låga temperaturer
  • Kan övermålas med vatten- och lösningsmedelburna färger
  • Tätar och utjämnar fogar och springor
Hitta butik
Användningsområde

Universal


Åtgång


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 1(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar.


Måla

Skruva av plastpipen och skär hål vid gängan. Montera plastpipen, som kapas i 45° vinkel till lämplig fogbredd. Applicera fogmassan med fogspruta och avjämna med fuktad svamp eller gummispackel. Kan övermålas med latex, olje- eller alkydfärg. Tätar fogar upp till 30 mm bredd. Efter ca 24 timmar och +20°C är fogen genomhärdad och tål fogrörelser på 15–20% samt temperaturer från -30°C till +70°C.


När du målat klart

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör