Basta logo
Målarfog

Målarfog

Målarfog

Glöm ej att täta ordentligt när du renoverar inne och ute. Beckers Målarfog är en elastisk fogmassa som används för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus. Målarfog används på underlag såsom betong, tegel, sten, klinker, marmor, gipsskivor, trä, aluminium, stål, glas etc. Den tätar fogar upp till 30 mm breda samt utjämnar i hörn och övergångar mellan olika material. Fogen är mycket tålig då den tål temperaturer från -30°C till +70°C och för att den kan övermålas med vatten- eller lösningsmedelburna färger.

  • Tål mycket låga och höga temperaturer
  • Kan övermålas med vatten- och lösningsmedelburna färger
  • Lämplig för utomhus och våtutrymmen
Hitta butik
Användningsområde

Universal


Åtgång

m²/l


Glans

-


Verktyg


Målningstemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 1(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar. Våtrum med mycket sugande ytor grundas med våtrumsgrund spädd med vatten 1:1.


Måla

Skruva av plastpipen och skär hål vid gängan. Montera plastpipen, som kapas i 45° vinkel till Lämplig fogbredd. Applicera fogmassan med fogspruta och avjämna med fuktad svamp eller gummispackel. Kan övermålas med latex, olje- eller alkydfärg. Tätar fogar upp till 30 mm bredd samt utjämnar i hörn och övergångar mellan olika material. Efter ca 24 timmar och +20°C är fogen genomhärdad och tål fogrörelser på 15-20% samt temperaturer från -30°C till +70°C.


När du målat klart

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör