Basta logo

Metall Grund & Täckfärg

Metall

Metall Grund & Täckfärg är en halvblank vattenburen färg som fungerar både som rostskyddande grundfärg och täckfärg. Färgen innehåller aktiva rostskyddspigment som förhindrar nybildning av rost. Metall Grund & Täckfärg har mycket god vidhäftning och fungerar till alla metallytor. Ger en vacker jämn yta och passar utmärkt för målning av t ex grindar, räcken eller stuprör. Metall Grund & Täckfärg kommer hålla dina utomhusdetaljer vackra och fräscha under lång tid.

  • Rostskyddande
  • Kort torktid
  • Två produkter i en - grund- & täckfärg
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

3,5 - 7 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Inte under +10°C och högre RH än 80%.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 6(h). timmar


Bindemedel

Methyl metacrylate


VOC

Limit value (Cat A/i): 140 g/l (2010). Product VOC < 140 g/l.

Förberedelse av ytor

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tvätta ytorna med Beckers Utomhustvätt (enligt instruktion) och borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell löst sittande färg och rost med en skrapa eller stålborste till ren metall (rengöringsgrad St2). OMÅLADE YTOR: Tvätta ytorna med Utomhustvätt och borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Ta bort all vitrost/rost genom att slipa eller stålborsta ytor till ren metall (rengöringsgrad St2).


Måla

Rör om noggrant men försiktigt före användning. Undvik maskinell blandning. För bästa resultat rekommenderas pensel eller airless spruta, alternativt en roller. Applicera 1–2 strykningar. Rekommenderade DFT (den torra filmtjockleken) för ett skikt är 60–120µm, totala rekommenderade DFT är 120μm (grund- och täckfärg tillsammans). Var särskilt uppmärksam på eventuella vinklar och veck på ytan så att DFT förblir enhetlig även på dessa delar. Vid målning med spruta rekommenderas airless spruta med munstycke 0.011"–0.015". Applicera 1–2 lager Metall Grund & Täckfärg så att DFT mäter totalt 120µm (grund- och täckfärg tillsammans). Produkten kan spädas upp till 10% med vatten vid behov.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

För att bevara kulören och motverka påväxt av t ex alger, mögel, lav eller mossa rekommenderas att hålla den målade ytan ren. De omgivande förhållandena avgör hur ofta det är lämpligt att tvätta ytan. Tidigast 1 månad efter målning kan smutsiga ytor tvättas med Beckers Utomhustvätt (1 del Utomhustvätt till 20 delar vatten för underhållstvätt). Fläckar och hårt smutsade ytor kan tvättas med Utomhustvätt spädd i förhållandet 1:10. Vid svåravlägsnat smuts kan en mjuk borste och högtryckstvätt användas. Efter tvätt med rengöringsmedel sköljs ytan väl med vatten.


Viktigt

Ytan som ska målas ska vara torr, varmare än den omgivande luften och minst 3 grader varmare än daggpunkten i omgivande klimat. Temperaturen skall vara minst +10°C och luftens relativa fuktighet under 80%. Temperaturen på den målade ytan får inte överstiga +40°C eftersom vattnet i produkten då kan avdunsta för snabbt, bilda porer på den målade ytan, försämra vidhäftningen, höja blåsor etc. Planera utvändig målning så att kvällsdaggen inte kommer att blöta ytan medan den torkar. Måla inte utvändiga ytor om det finns risk för regn. Full beständighet och hårdhet uppnås efter 14 dagar efter applicering när temperaturen är ca 20°C och RH ca 50%. Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet saktar härdningen av produkten ner. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör