Basta logo

Metall Plåttak

Metall

Ge huset ett lyft med ett nymålat tak. Beckers Metall Plåttak är en halvblank täckfärg som används på de flesta typer av plåttak och plåtdetaljer som är rostskyddsmålade, förzinkade eller fabrikslackerade. Färgen fäster mycket bra på fasta och rena underlag samt ger extra tålighet mot väder och vind. 

  • God väderbeständighet- alla årstider
  • Bra vidhäftning
  • God täckförmåga
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

5 - 6 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +7°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

STÅL: Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort förekomst av rost helt och borsta ytan ren. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Primex Metall. FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM: Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj noggrant. Förekomst av rost avlägsnas helt. För bäst resultat gör en lätt slipning av ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Primex Metall. PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med avfettningsmedel och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Beckers Utomhustvätt. Skölj och slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj igen. När ytan är torr och ren, grunda med Primex Metall. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att målas först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt. FABRIKSBEHANDLAD ELLER TIDIGARE MÅLAD PLÅT: All Plastisol på tak och horisontella ytor, som t.ex. fönsterbleck, måste avlägsnas helt till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Beckers Färgborttagning. Detta gäller även fabrikslackerad plåt med PVF2 och Organosol. Fabrikslackerad plåt med polyester samt platsmålade ytor med akrylat eller styrenakrylat tvättas ned med Beckers Utomhustvätt tills ytan inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Plåtrena ytor grundas med Primex Metall. JÄRN kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet. SKÖLJANVISNING: Vid sköljning, använd högtryckstvätt. Bäst resultat fås med varmvatten (minst +70°C).


Måla

Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Använd pensel och rulle av helsyntetiskt material eller högtrycksspruta (utan luft). Obs! Färgen ska inte spädas vid sprutmålning. Måla två gånger så att slutresultatet blir ett torrt färgskikt på minst 80 mym. Se särskilt över skarpa hörn och kanter.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Tänk på att kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla därför inte vid fuktig väderlek (>80% RH). Måla inte heller på solheta ytor då färgens torktid blir för snabb. Måla inte utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 2 timmar från målningens avslutande. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör