Metallprimer V

Metallprimer V

Metallprimer V

Produkten är utgången - ersätts av Primex Metall Grå. Grundarbete är viktigt oavsett vad du målar. Med Beckers Metallprimer V kan du grundmåla dina ytor i metall. Färgen är snabbtorkande, har god vidhäftning och ger därför extra bra fäste åt täckfärgen. Dessutom innehåller färgen rostskydd som förhindrar rostbildning. Grundmåla med Metallprimer V när du både vill ha ett fint och hållbart resultat.

  • Förhindrar nybildning av rost på ytor fria från rost
  • Grundfärg för metalliska ytor med utmärkt vidhäftning
  • Torkar snabbt och ger en bra grund för täckfärgen
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

5 - 6 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +7°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/i): 140 g/l (2010). Product VOC < 140 g/l.

Förberedelse av ytor

STÅL: Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort förekomst av rost helt. Borsta ytan ren. ALUMINIUM SAMT FÖRZINKAD PLÅT EJ PASSIVISERAD MOT VITROST: Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj noggrant. Förekomst av rost avlägsnas helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela ytan med röd Scotch-Brite. FÖRZINKAD PLÅT PASSIVISERAD MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad Zn-plåt går att måla. Avfetta med Beckers Avfettning och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Beckers Utomhustvätt och skölj. Slipa sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj. FABRIKSLACKAD ELLER TIDIGARE MÅLAD PLÅT: All Plastisol på tak måste avlägsnas helt till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Beckers Färgborttagningsmedel. För fabrikslackad plåt med PVF2 eller Organosol ska allt avlägsnas till plåtren yta oavsett om det gäller tak eller fasad eller horisontella ytor som t.ex. fönsterbleck. Fabrikslackad plåt (tak och fasad) med polyester och plastisol (endast fasad) samt platsmå- lade ytor med akrylat, styrenakrylat och alkyd tvättas med Beckers Utomhustvätt tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned.


Måla

STÅL, ALUMINIUM SAMT FÖRZINKAD PLÅT EJ PASSIVERAD MOT VITROST: När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer V. ALUMINIUM SAMT FÖRZINKAD PLÅT EJ PASSIVISERAD MOT VITROST: När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer V. Passivisering mot vitrost på annat sätt t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att måla på först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad Znplåt. FABRIKSLACKAD ELLER TIDIGARE MÅLAD PLÅT: Alla plåtrena ytor grundas med Metallprimer V. Som täckfärg till Metallprimer V rekommenderas Plåttakfärg V, Metallackfärg V och Plåtfasadfärg. Plåtdetaljer i anslutning till målning av träfasad kan efter rundning även täckmålas med våra vattenburna oljefärger, täcklasyrer eller fönsterfärger. JÄRNYTOR kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet. SKÖLJANVISNING: Vid sköljning, använd högtryckstvätt. Bäst resultat fås med varmvatten (minst+70°C).


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Pensel och rulle av helsyntetiskt material ger bäst resultat. Vid sprutmålning ska en högtrycksspruta (ej luft) användas. Bäst resultat med spruta fås på liggande ytor. Se till att du får tillräckligt med färg i hörn och på kanter så att det torra färgskiktet blir c:a 40 mym. Undvik solheta ytor då torktiden blir för snabb. Tänk på att kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Du bör inte måla vid fuktig väderlek (>80% RH). Avsluta arbetet några timmar innan dagg faller. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör