Basta logo

Microbinder

Microbinder

Slipp dammande betonggolv med Microbinder. Microbinder är en dammbindare för betong och andra mineraliska underlag. Produkten tränger igenom bra på porösa och dammande underlag och ger en förstärkning av ytan utan att missfärga.

  • Mycket god dammbindning
  • Missfärgar inte ytan
  • Skadar ej hud, glas eller metall
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Inomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 2(h). timmar


Bindemedel

Akrylat


VOC

Förberedelse av ytor

Microbinder kan appliceras på färsk betong (ca 1 månad), som är yttorr. Rengör ytan från löst sittande murbruk, olja och andra föroreningar. Olja och fett avlägsnas bäst genom bränning. Som alternativ kan tvättning med ett emulgerande medel göras. För bästa resultat bör cementhuden avlägsnas genom maskinslipning. Även betning med utspädd saltsyra (1:4) kan göras. Låt syran verka ca 15 minuter, varefter golvet vattenspolas noga och får torka. OBS! Handskas varsamt med syran och skydda ansikte, händer och kläder. Skydda metallytor mot angrepp från saltsyraångor.


Måla

Stryk eller rulla Microbinder oförtunnad en gång.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

OBS! Ej lämplig på betong starkare än K 350. Undvik målning om ytan är kallare än +5°C. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör