Basta logo

Mineral Kalkfärg

Mineral

Renovera och bevara gamla putsytor med kalkfärg. Beckers Mineral Kalkfärg målas på kalkcement och kalkputsade ytor inomhus och utomhus. Färgen som är nyanseringsbar kan även användas för att fräscha till tidigare kalkfärgsmålade underlag. När du målar med Beckers Mineral Kalkfärg får du en traditionell och levande yta.

  • Kalkmatt resultat - ger en levande slutyta
  • Tillåter underlaget att andas
  • Väderbeständig
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

0,5 - 0,8 m²/kg


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 2(h). timmar


Bindemedel

-


VOC

Förberedelse av ytor

Ytan skall vara helt ren från organiska färger. Tidigare kalkfärgsmålade ytor stålborstas ner till fast underlag så att putsytan syns (borsten måste vara av rostfritt stål) eller högtryckstvättas försiktigt så att underlaget inte skadas. Eventuella lagningar utförs med samma bruk som använts ursprungligen. Kalkfärg rekommenderas inte för behandling av putsytor med mycket högt cementinnehåll. Ytor som inte målas skyddas noga.


Måla

Färdigbruten Kalkfärg blandas på arbetsplats med vatten: se "Tillredning av färg". Blandningsförhållanden måste vara samma under hela arbetet. Under arbetets gång skall Kalkfärgen röras om tillräckligt ofta för att hindra tyngre stenmaterial att sjunka ner till botten. Under målning fuktas underlaget noggrant med rent vatten. Underlaget måste vara jämnt fuktat men inte "sugande". Applicera Kalkfärg med kalkkvast. Måla 2-3 gånger beroende på önskad yta och underlagets absorptionsförmåga. Fukta underlaget noggrant och jämnt före varje behandling. Eftervattna efter sista strykningen. Låt Kalkfärgen torka ca 2 timmar efter första strykningen, därefter görs mellanvattning och andra strykningen på fuktigt underlag lika som på första. Eventuell tredje strykning görs lika den andra. Reservera tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsomgång för jämnt slutresultat. Anpassa arbetet så att överlappsskarvar undviks. Kulören på Kalkfärg påverkas av underlagets fuktighet och porositet. Eftervattning ger en mörkare nyans. TILLREDNING AV FÄRG: - i ett 12,5 kg kärl tillsätts 12,5 l vatten Massan blandas omsorgsfullt. För att undvika kulörskillnader bör man alltid använda ovan nämnda blandningsförhållande.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Kalkfärgen bör röras om tillräckligt ofta under arbetets gång. Ytan skall vara ren och fast. Luftens, färgens och underlagets temperatur skall vara minst +5°C. I varmt eller blåsigt väder ombesörj för tillräcklig fuktning. Måla ej i regn eller i direkt solljus. Besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör