Basta logo
Nordic Ecolabel
Mineral Putsfärg

Mineral Putsfärg

Mineral

Putsa upp fasaden genom att måla den. Beckers Mineral Putsfärg är en helmatt vattenburen färg som används för ny- och ommålning av nya och tidigare behandlade mineraliska fasader. Mineral Putsfärg ska användas tillsammans med Primex Mineralgrund för bästa slutresultat

  • Bra vidhäftning på hårda och porösa ytor
  • Ger tillsammans med Primex Mineralgrund ett hållbart slutresultat
  • Ger en vacker helmatt yta
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

5 - 8 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING: Ny puts och ny gjuten betong ska helst åldras minst 2 månader. Cementhud och oljefilm avlägsnas. Rengör från smuts, salter och annat löst material med noggrann borstning eller för bäst resultat med högtryckstvätt med avpassat tryck utan rengöringsmedel. Låt torka ut ordentligt och grunda därefter med Primex Mineralgrund. FIBERCEMENTSKIVOR: Bör målas tidigast efter ett halvt års utomhusexponering. TIDIGARE MÅLAD FASAD: Mätta ytan med vatten. Vid behov används t.ex Alg & mögeltvätt med noggrann sköljning. Kvarvarande färg ska vara väl förankrad i underlaget. Låt rengjorda ytor torka ordentligt. Sprickor och skador i puts och betong lagas med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Putsytor i mycket dåligt skick eller med omfattande släpp bör putsas om före målning. Grunda frilagda samt lagade ytor med Primex Mineralgrund. Även starkt eroderade och sugande ytor kan med fördel grundas med Primex Mineralgrund för bästa resultat. FÄRDIGMÅLNING: Första strykningen kan spädas med högst 10% vatten


Måla

Rör om färgen omsorgsfullt. Måla två gånger med minst 12 timmars tork mellan strykningarna.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Putsade ytor och hård betong Borsta bort så mycket löst sittande smuts som möjligt. Vattna därefter fasaden rikligt med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, spädd enligt rekommendationer för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj med rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka, tvätta därför mindre partier åt gången. Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel ska rengöras med Beckers Alg & Mögeltvätt enligt instruktion på produktfaktabladet. Högtryck kan användas för att skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smutsen trycks in i fasaden. Använd inte heller för högt tryck på putsade ytor. På mjuka putsytor används hetvatten eller ånga istället för rengöringsmedel. På hårda ytor som betong kan man använda högtrycksrengörning med hetvatten eller ånga istället för rengöringsmedel. Väggytorna som skall tvättas måste vara i mycket gott skick. Suger väggytan upp vatten före tvättning avråder vi från en fasadtvätt. Borsta istället av ytan och måla. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska skölja bort ordentligt. För mer information kontakta din närmaste Beckers-återförsäljare eller Beckers Kundcenter.


Viktigt

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara minst +5°C. Måla inte direkt i solljus, regn eller vid risk för regn, dagg. Undvik Putsfärg på reverterade hus. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör