Basta logo
Mineral Regnstopp V

Mineral Regnstopp V

Mineral

Mineral Regnstopp V är ett vattenburet impregneringsmedel för utvändiga mineraliska ytor som effektivt förhindrar vattenupptag och frostsprängning.

  • Minskar effektivt vattenupptagning i ytskiktet
  • Minskad risk för frostsprängning
  • Hindrar smuts från att tränga in i underlaget
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

4 - 8 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Mellan +5°C och 30°C samt en relativ luftfuktighet under 85%.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 0(h). timmar


Bindemedel

Annat/Övrigt


VOC

Förberedelse av ytor

Ytan måste var helt torr, ren och sugande för att säkerställa god inträngning i underlaget. Rengör ytan från smuts, damm och salter med en högtryckstvätt. Vid alg- eller mögelpåväxt tvättas ytan med Beckers Alg & Mögeltvätt. Tänk på att efter rengöring och sköljning med vatten kan det ta flera dagar med torrt väder innan underlaget torkat ut.


Måla

Rör om före applicering. Mineral Regnstopp V är färdig för användning, den behöver inte spädas. Applicera med en pensel, roller eller lågtrycksspruta. Fördela jämnt över ytan. 2-3 strykningar som appliceras vått-i-vått krävs för att uppnå fullt skydd. Avbryt behandlingen ifall det börjar regna under arbetets gång och täck över ytor som inte hunnit färdigbehandlas.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Täck över fönster och närliggande ytor före applicering med Mineral Regnstopp V. Eventuellt stänk på fönster torkas bort omedelbart. Nya ytor ska vara fullt genomhärdade och ordentligt torra före behandling. Läs produktfaktabladet och besök www.beckers.se för mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör