Beta logo

Mineral Season Extender

Mineral

Beckers Mineral Season Extender är en vattenburen, alkalibeständig silikonmodifierad akrylfärg som skyddar betong mot fukt och karbonatisering. Beckers Mineral Season Extender har tidigt regnmotstånd och utökad temperaturintervall för applicering. Beckers Mineral Season Extender rekommenderas för bostäder, kommersiella, industriella och lagerbyggnader, parkeringsgarage och är CE-märkt enligt EN1504-2.

  • Stort tempereturintervall för applicering, från +2°C till +30°C
  • Kan övermålas redan efter tre timmar
  • Exceptionellt tidigt regnmotstånd i kallt och fuktigt väder
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

8 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Ytan som ska målas måste vara torr, omgivande temperatur minst +2°C och den relativa luftfuktigheten under 90%. Undvik att måla i direkt solljus.


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 0.50(h). Övermålningsbar efter 3(h). timmar


Bindemedel

Styrenakrylat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

Omålade ytor: Underlaget måste vara tillräckligt torrt och hårt före behandling. (Ny betong och ytor som gjorts med cementkalk och cementrik puts måste åldras minst 2 månader.) Rengör de omålade ytorna från smuts, damm och salt. Ytor med mögel, mossa etc. rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt enligt rengöringsproduktens anvisningar. Släta ytor och eventuell cementhud avlägsnas mekaniskt för att skapa en lämplig yta för målning. Utför nödvändiga reparationer med lämpliga produkter enligt instruktionerna för de valda produkterna. Tidigare målad yta: Ytorna rengörs genom att ta bort smuts, damm eller salt. Ytor med mögel, mossa etc. rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt enligt rengöringsproduktens anvisningar. Ta bort eventuella flagor och löst sittande färgbeläggningar. Välj borttagningsmetod enligt styrkan på underlaget och färgtypen som ska avlägsnas (t.ex. stålborstning, högtrycktvätt med varmt vatten eller våt sandblästring). Utför nödvändiga reparationer med lämpliga produkter enligt instruktionerna för de valda produkterna.


Måla

Behovet av grundning bestäms från fall till fall. Det rekommenderas att på stoftiga ytor grunda med Beckers Mineral Putsgrund eller tillsätta Beckers Primex Gel i första skiktet. Följ instruktionerna för den aktuella produkten vid grundning. Applicera två lager av produkten med önskad appliceringsmetod och enligt instruktionerna. Applicera med roller, pensel eller spruta. Vid sprutning använd min. munstycksstorlek 0,68 mm (0,027 ")


När du målat klart

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån.


Skötselråd

Smutsiga ytor kan tvättas noggrant med en högtryckstvätt utan rengöringsmedel tidigast en månad efter ytbehandlingen. Tvätten kan lämna permanenta märken på ytan, så det område som ska tvättas bör utformas på ett iögonfallande sätt efter strukturerna. Rengör torr, lös smuts lätt med en mjuk borste utan att gnugga ytan. Ytor målade med Beckers Mineral Season Extender kan underhållsbehandlas med Mineral Season Extender, Mineral Betongskyddsfärg eller Mineral Kivisil Fasadfärg.


Viktigt

Rör om färgen före användning. Reservera tillräckligt med färg från samma produktionssats för en jämn yta. Om du behöver använda olika produktionssatser målar du området mellan det gamla och det nya partiet med en 1: 1-blandning av färgsatserna. Måla så att övergången mellan färgsatserna blir så iögonfallande som möjligt. Jämna ytor målas utan avbrott. Följ den rekommenderade anvisningen för färgens täckförmåga för att säkerställa att färgen ger tillräckligt skydd.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör