Basta logo
M1
Mineral Silikatfärg

Mineral Silikatfärg

Mineral

Beckers Mineral Silikatfärg är en täckfärg för tidigare silikatmålade ytor eller omålade ytor. Färgen används på kalkcementputs, cementputs, betong, lättbetong, fibercement, fiberförstärkta mineralskivor samt på gamla mineral- och silikatfärger. Förutom att färgen ger en ren och fin yta skyddar den även mot fuktskador.

  • Klassiskt traditionsenligt resultat
  • God vidhäftning
  • Ger naturlig yta - framhäver underlaget
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

3 - 5 m²/l


Glans

Helmatt


Verktyg

pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 12(h). timmar


Bindemedel

Silikat


VOC

Limit value (Cat A/c): 40 g/l (2010). Product VOC < 40 g/l.

Förberedelse av ytor

NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas när byggfukten försvunnit. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t ex sandblästring alternativt med vattenblästring för bästa vidhäftning samt för att få bort cementhud. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter 6-8 veckors härdning. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Måla ej på organiska underlag. Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t ex färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Arbetsmetod väljs efter underlagets kondition och färgtyp. Använd lämplig skyddsutrustning. LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan. Öppna upp sprickor och håligheter och reparera med lämpligt reparationsbruk, det vill säga ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Dåligt bunden puts avlägsnas och putsa om med samma material och till samma struktur som funnits ursprungligen. Låt ytorna härda ut före målning.


Måla

TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med en blandning av Beckers Silikatbinder och Beckers Silikatfärg i proportion 1:2. TÄTA YTOR, YTMÅLNING: Ytmålningen utförs då grundmålningen torkat minst 12 h med Beckers Silikatfärg, vilken kan förtunnas max 10% med vatten. PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blandning av Beckers Silikatbinder och vatten i proportion 1:1. PORÖSA YTOR, MELLANSTRYKNING: Mellanstrykningen utförs då grundfärgen torkat minst 12 h. För mellanstrykningen kan Beckers Silikatfärg förtunnas max 10% med Beckers Silikatbinder. PORÖSA YTOR, YTMÅLNING: Ytmålningen utförs då mellanstrykningen torkat minst 12 h. För ytmålningen kan Beckers Silikatfärg förtunnas max 10% med vatten.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd


Viktigt

Ytan som skall målas skall vara ren och fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej på solheta ytor eller när det är risk för kraftigt eller långvarigt regn. Rör om Silikatfärgen omsorgsfullt före användningen. OBS Ytor som inte skall målas, t.ex. fönsterglas, fasadens naturstens- och klinkerbeläggningar samt metallytor, skall skyddas väl under målningsarbetet. Färgstänk skall avlägsnas omedelbart med rent vatten. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningssats för målning av en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Ifall du måste använda olika satser, måla skarven med en blandning av den nya och gamla satsen (t ex 1:1). Anpassa arbetet så att skarven kommer på en osynlig plats. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör