Nordic Ecolabel

Perfekt Oljefärg

Perfekt

Beckers har utvecklat färg för skandinaviska hem sedan 1865 och med våra utomhusprodukter vill vi att du ska känna dig trygg med att du får ett maximalt skydd och en vacker fasad som håller länge. Beckers Perfekt Oljefärg är framtagen för att skydda olika träytor utomhus, så som träfasader, vindskivor och staket. Färgen är lätt att måla med och ger en vacker jämn yta.

  • Jämn och vacker yta
  • Mycket god glans- och kulörhållning
  • Perfekt för olika träytor
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 8 m²/l


Glans

Halvblank


Verktyg

spruta, pensel, roller


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 2(h). Övermålningsbar efter 6(h). timmar


Bindemedel

Alkyd


VOC

Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målning genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt samt använda Beckers Alg & Mögeltvätt vid behov. Borsta/skrapa bort löst sittande eller spruckna färgskikt. Borsta/skrapa ner poröst/grånat trä till rent, friskt trä, eller byt ut till nytt trä vid behov. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor och timmerstockar ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Blanka eller hårda ytor mattslipas. Vid nymålning behandlas ändträ, skarvar och spikskallar med Primex Grundolja Trä Plus. Eventuell överskottsolja torkas bort efter 30 minuter. Hela fasaden grundas sedan med Primex Trägrund Plus. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundas med Primex Trägrund Plus. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: För paneler som köps industrigrundade enligt CMP rekommenderar vi täckmålning 2 gånger med Perfekt Oljefärg. För industrigrundade paneler som inte är grundmålade enligt CMP har vi separata instruktioner. Ha i åtanke att industrigrundade paneler som har utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver tvättas och grundmålas för ett fullgott skydd.


Måla

Färdigmåla fasaden 2 gånger med Perfekt Oljefärg. Måla flödigt, se våra rekommendationer om färgåtgång. Måla också ändträ, fogar och spikhuvuden noggrant. Vi användning av spruta eller roller rekommenderar vi att använda en pensel efteråt för att stryka ut färgen. Vid användning av spruta rekommenderar vi att använda munstycke FFLP 312/LL 5315 och ett tryck på 80-100 bar. Rekommenderad färgåtgång: Sågade paneler: 6-7 m2/l (våt filmtjocklek: 140-160 mym, torr filmtjocklek: 50-60 mym). Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8 m2/l (våt filmtjocklek: 110-140 mym, torr filmtjocklek: 40-50 mym). På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få på tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Rengör därefter ytan med en fasadborste och skölj med rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan rengöringsmedlet torka – vattna (blötlägg) därför fasaden innan påförning av Utomhustvätt och tvätta mindre partier åt gången. Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj med rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger dock alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Beckers Kundcenter eller din närmaste Beckers-återförsäljare.


Viktigt

Omröres före användning! Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter. OBS! Vid sprutning, använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformade partiklar (FFP2). Besök www.beckers.se för arbetsråd och mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör