Nordic Ecolabel
Beta logo

Perfekt Täcklasyr

Perfekt

Måla om träfasaden men behåll den fina trästrukturen. Perfekt Täcklasyr är en täckande lasyr avsedd för ny- och ommålning av träfasader och snickerier utomhus. Täcklasyren ger en yta som skyddar mot yttre påfrestningar samtidigt som den framhäver träets vackra struktur. Perfekt Täcklasyr är bra på många sätt, den är bland annat lättstruken, har god inträngning och vidhäftning samt skyddar mot vattenupptagning, kulörförändring och kritning.  

  • Grund och täckfärg i ett
  • Enkel att måla med - enkel att underhålla
  • God glans och kulörbeständighet
Beräkna materialåtgång
Användningsområde

Utomhus


Åtgång

6 - 10 m²/l


Glans

Halvmatt


Verktyg

pensel, roller, spruta


Målningstemperatur

Lägst +7°C yttemperatur


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 4(h). Övermålningsbar efter 16(h). timmar


Bindemedel

Alkyd


VOC

Limit value (Cat A/e): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målning genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt samt använda Beckers Alg & Mögeltvätt vid behov. Borsta/skrapa bort löst sittande eller spruckna färgskikt. Borsta/skrapa ner poröst/grånat trä till rent, friskt trä, eller byt ut till nytt trä vid behov. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor och bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Blanka eller hårda ytor mattslipas. Vid nymålning behandlas hela fasaden samt ändträ, skarvar och spikskallar med Primex Grundolja Trä Plus. Eventuell överskottsolja torkas bort efter 30 minuter. Täckmåla 2 gånger med Perfekt Täcklasyr efter minst 30 minuter och inom 2-3 dygn. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med Primex Trägrund Plus, detta gäller även ommålning av gamla alkyd-och oljefärgsytor. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: För paneler som köps industrigrundade enligt CMP rekommenderar vi täckmålning 2 gånger med Perfekt Täcklasyr. För industrigrundade paneler som inte är grundmålade enligt CMP har vi separata instruktioner. Ha i åtanke att industrigrundade paneler som har utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver tvättas och grundmålas för ett fullgott skydd.


Måla

Färdigmåla fasaden 2 gånger med Perfekt Täcklasyr. Måla flödigt, se våra rekommendationer om färgåtgång. Måla också ändträ, fogar och spikhuvuden noggrant. Vid sprutmålning rekommenderas munstycke LL5 315 och ett tryck på 80-100 bar. Trycket och munstycket kan behöva justeras för att uppnå korrekt filmtjocklek. Vid användning av roller eller spruta rekommenderar vi att använda en pensel efteråt för att stryka ut färgen. Rekommenderad åtgång: SÅGADE PANELER: 6-7m2/l (våt filmtjocklek: 140-160 mym; torr filmtjocklek: 50-60 mym) HYVLADE/TIDIGARE MÅLADE PANELER: 7-8m2/l (våt filmtjocklek: 110-140 mym; torr filmtjocklek: 40-50 mym) På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat, bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet.


När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.


Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Rengör därefter ytan med en fasadborste och skölj med rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan rengöringsmedlet torka – vattna (blötlägg) därför fasaden innan påförning av Utomhustvätt och tvätta mindre partier åt gången. Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden. Ytor utsatta för mögel rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj med rikligt med vatten. Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden. Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger dock alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. För mer information, kontakta Beckers Kundcenter eller din närmaste Beckers-återförsäljare.


Viktigt

Omröres före användning! Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningens avslutande. Tänk på att mycket hög luftfuktighet kan förlänga torktiden. Vid användning av spruta eller roller ska färgen efterstrykas med pensel. Använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2) vid sprutmålning. Besök www.beckers.se för arbetsråd och mer information.

Swedish
sv
har lagts till i sparat
har tagits bort från sparat
har lagts i din inköpslista
har tagits bort från din inköpslista
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du behöver välja en kulör